பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 14 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
பராமரிப்பு கட்டணத்தை நிர்ணயிக்கும் முறை
பராமரிப்பு கட்டணத்தை நிர்ணயிக்கும் முறைகளை பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / பொதுவான தகவல்கள்
வீட்டுக் கடன் - தெரிந்துகொள்ள வேண்டியவை
வீட்டுக் கடன் பற்றி தெரிந்துகொள்ள வேண்டியவைகள் இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / / வங்கிக்கடன்கள் / வீட்டுக் கடன்
வீட்டுக்கடன் வாங்குவதற்கு தேவையான ஆவணங்கள்
வீட்டுக்கடன் வாங்குவதற்கு தேவையான ஆவணங்கள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / / வங்கிக்கடன்கள் / வீட்டுக் கடன்
வீட்டு பராமரிப்புக்கு எளிய குறிப்புகள்
வீட்டை பராமரிக்க சில குறிப்புகள் இங்கு தரப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / வீட்டு சுற்றுச்சூழல்
வீட்டுமனை வாங்கும்போது கவனிக்க வேண்டியவை!
வீட்டுமனை வாங்கும்போது கவனிக்க வேண்டிய சில முக்கியமான குறிப்புகளைப் பற்றி இங்கு காணலாம்.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / / சொத்து குறித்த தகவல்கள் / வீடு / மனை வாங்குதல்
வீட்டுமனை வாங்கியதும் அளவீடு செய்வது அவசியம்
வீட்டுமனை வாங்கியதும் அளவீடு செய்வதன் அவசியத்தைப் பற்றி இங்கு தெரிந்து கொள்ளலாம்.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / / சொத்து குறித்த தகவல்கள் / வீடு / மனை வாங்குதல்
வீடு கட்ட நிலம் வாங்கும்போது கவனிக்க வேண்டியவை
வீடு கட்ட நிலம் வாங்கும்போது கவனிக்க வேண்டியவைகள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / / சொத்து குறித்த தகவல்கள் / வீடு / மனை வாங்குதல்
வீட்டு மனை வாங்கிய பிறகும் வில்லங்கச் சான்று பெற வேண்டும்
வீட்டு மனை வாங்கிய பிறகும் வில்லங்கச் சான்று பெற வேண்டும் என்பதை பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / / சொத்து குறித்த தகவல்கள் / வீடு / மனை வாங்குதல்
பஞ்சாயத்து மனைக்கு அங்கீகாரம் பெறும் வழிமுறைகள்
பஞ்சாயத்து மனைக்கு அங்கீகாரம் பெறும் வழிமுறைகள்பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / / சொத்து குறித்த தகவல்கள் / வீடு / மனை வாங்குதல்
மனையின் உரிமையை நிலைநாட்டும் பதிவேடுகள்
மனையின் உரிமையை நிலைநாட்டும் பதிவேடுகள்
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / / சொத்து குறித்த தகவல்கள் / வீடு / மனை வாங்குதல்
Back to top