பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 24 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
வேலை வாய்ப்பு கிடைக்காத சிறுபான்மை சமூக இளைஞர்கள்
வேலை வாய்ப்பு கிடைக்காத சிறுபான்மை சமூக இளைஞர்களுக்கான அரசு திட்டங்கள் மற்றும் பயிற்சிகள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / சமூகநல விழிப்புணர்வு / தமிழ்நாட்டிற்கான குறிப்பான தகவல்கள்
வங்கி வேலையை பெற வளர்க்க வேண்டிய திறமைகள்
வங்கி வேலையை பெற வளர்க்க வேண்டிய திறமைகள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / வேலைவாய்ப்பு வழிகாட்டி
ஹாலோபிளாக் கற்கள் தயாரிப்பு
ஹாலோபிளாக் கற்கள் தயாரிப்பு முறைகளை பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / சுய தொழில்கள்
கிரிஸ்டல் நகை தயாரிப்பு
கிரிஸ்டல் நகை தயாரிப்பு பற்றிய தகவல்.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / சுய தொழில்கள்
கருப்பட்டி தயாரிப்பது எப்படி
கருப்பட்டி தயாரிப்பதன் முறைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / சுய தொழில்கள்
சணல் பொருள் தயாரிப்பு
சணல் பொருள் தயாரிப்பு முறைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / சுய தொழில்கள்
சோப் தயாரிப்பு
சோப் தயாரிப்பு முறைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / சுய தொழில்கள்
சீட் கவர் தயாரிப்பு
சீட் கவர் தயாரிப்பு முறைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / சுய தொழில்கள்
சத்து மாவு தயாரிப்பு
சத்து மாவு தயாரிப்பு பற்றிய தகவல்.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / சுய தொழில்கள்
பேப்பர் தட்டு தயாரிப்பு
பேப்பர் தட்டு தயாரிப்பு பற்றிய தகவல்.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / சுய தொழில்கள்
Back to top