பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 19 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
உடலின் நோயெதிர்ப்புச் சக்தி
நோயெதிர்ப்புச் சக்தி பற்றிய தகவல் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / ஆரோக்கியக் குறிப்புகள் / பிற உடல்நலக் குறிப்புகள்
டெங்கு - சிகிச்சை முறை
டெங்கு காய்ச்சல் தடுக்கும் வழிகள் பற்றி இங்கே கூறப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / பூச்சிகள் மற்றும் விலங்குகள்
டெங்கு காய்ச்சலும் உணவு வகைகளும்
டெங்கு காய்ச்சலின்போது உண்ணத் தகுந்த பழங்களைப் பற்றி இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / பூச்சிகள் மற்றும் விலங்குகள்
காய்ச்சல்
உடலையும் மனதையும் உலுக்கி எடுக்கும் காய்ச்சலைப் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / காய்ச்சல்
துரத்தும் வைரஸ்
வைரஸ் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / காய்ச்சல்
காய்ச்சலுக்கான திட்ட உணவு
காய்ச்சலுக்கான திட்ட உணவு குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / ஊட்டச்சத்து / திட்ட உணவு
உறுப்புக்களின் அறிகுறிகளை வைத்து நோயறிதல்
உறுப்புக்களின் அறிகுறிகளை வைத்து என்ன நோய் என்று தெரிந்து கொள்ள சில குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை
முதியோரை தாக்கும் முக்கிய நோய்கள்
முதியோரை தாக்கும் முக்கிய நோய்கள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / பிற உடல்நலப் பிரச்சனைகள்
கிரிமியன் – காங்கோ குருதிக்கசிவுக் காய்ச்சல்
கிரிமியன் – காங்கோ குருதிக்கசிவுக் காய்ச்சல் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / காய்ச்சல்
மனித நோய்கள் மற்றும் நோய்த்தடைக்காப்பியல்
மனித நோய்கள் மற்றும் நோய்த்தடைக்காப்பியல்
அமைந்துள்ள கல்வி / பொது அறிவுத் தகவல்கள் / விலங்கியல் பொது அறிவு
Back to top