பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 32 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
அரசியல் சட்டம் மற்றும் குற்றவியல் சட்டம்
அரசியல் சட்டம் மற்றும் குற்றவியல் சட்டம் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / இந்தியாவிலுள்ள - சட்டங்கள்
குற்றவியல் நடைமுறைச்சட்டத்தின் 50வது பிரிவில் 50-ஏ
குற்றவியல் நடைமுறைச்சட்டத்தின் 50வது பிரிவில் 50-ஏ பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / இந்தியாவிலுள்ள - சட்டங்கள்
சட்டரீதியான கைதுகளும், சட்ட விரோத கைதுகளும்
சட்டரீதியான கைதுகளும், சட்ட விரோத கைதுகளும் பற்றி இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / இந்தியாவிலுள்ள - சட்டங்கள்
நீங்கள் கைதானால், போலீஸ் காவலிலிருந்து உடனடியாக விடுதலை பெறுவது எப்படி?
நீங்கள் கைதானால், போலீஸ் காவலிலிருந்து உடனடியாக விடுதலை பெறுவது எப்படி? என்பதை பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / இந்தியாவிலுள்ள - சட்டங்கள் / குற்றவியல் நடைமுறைச் சட்டம் பிரிவு. 71
குழந்தைத் தொழிலாளர் சட்டங்களும் சீர்திருத்தங்களும்
குழந்தைத் தொழிலாளர் சட்டங்களில் சீர்திருத்தங்களும் இந்தியாவில் குழந்தை தொழிலாளர் முறை ஒழிப்பும் பற்றிய ஒரு தோற்றப்பகுப்பாய்வு இங்கு தரப்பட்டுள்ளது.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / இந்தியாவிலுள்ள - சட்டங்கள்
நுகர்வோர் குறைகளுக்குத் தீர்வு பெறுவது எப்படி?
நுகர்வோர் குறைகளுக்குத் தீர்வு பெறுதலுக்கான வழிகள்
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / இந்தியாவிலுள்ள - சட்டங்கள் / நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சட்டம்
உங்கள் புகாரை ஏற்க காவல்துறை அதிகாரிகள் மறுத்தால் பின்பற்ற வேண்டிய நடைமுறைகள்
உங்கள் புகாரை ஏற்க காவல்துறை அதிகாரிகள் மறுத்தால் பின்பற்ற வேண்டிய நடைமுறைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / இந்தியாவிலுள்ள - சட்டங்கள்
முதல் தகவல் அறிக்கை (FIR) – குற்றவியல் நடவடிக்கையின் முதல் படி
முதல் தகவல் அறிக்கை (FIR) பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / இந்தியாவிலுள்ள - சட்டங்கள்
இயற்கைக்கு மாறான பாலுறவும், இந்தியச் சட்டங்களும்
இயற்கைக்கு மாறான பாலுறவும், இந்தியச் சட்டங்களும் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / இந்தியாவிலுள்ள - சட்டங்கள்
இந்திய அரசியலமைப்பு ஷரத்துகள்
இந்திய அரசியலமைப்பின் ஷரத்துகள் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / நிர்வாகம்
Back to top