பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 57 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
இஞ்சிப் பயிரின் உளவியல் முறை மற்றும் அறுவடை தொழில்நுட்பங்கள்
இஞ்சிப் பயிரின் உளவியல் முறை மற்றும் அறுவடை தொழில்நுட்பங்கள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / தோட்டப் பயிர்கள் / நறுமணப் பயிர்கள்
இயற்கை முறையில் எள்ளு சாகுபடி
இயற்கை முறையில் எள்ளு சாகுபடி செய்தல் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / எண்ணெய் வித்துக்கள் / எள்
இயற்கை முறையில் வசம்பு சாகுபடி
இயற்கை முறையில் வசம்பு சாகுபடி
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / தொழில்நுட்பங்கள் / சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள்
உருளைக்கிழங்கின் அங்கக பயிர் சாகுபடி
உருளைக்கிழங்கின் அங்கக பயிர் சாகுபடி பற்றி இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / வேர் மற்றும் கிழங்கு வகை காய்கறிகள் / உருளைக்கிழங்கு
கொத்தமல்லி சாகுபடி
கொத்தமல்லி சாகுபடி தொழிற்நுட்பங்கள் இங்கு தரப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / தொழில்நுட்பங்கள் / சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள்
கொய்யா சாகுபடி தொழில்நுட்பம்
கொய்யா சாகுபடியில் தகுந்த தொழில்நுட்ப முறைகளைப் பின்பற்றி அதிக மகசூல் பெறலாம்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / பழப் பயிர்கள் / கொய்யா
கரும்பில் நுண்ணூட்டச் சத்து மேலாண்மை
கரும்பில் நுண்ணூட்டச் சத்து மேலாண்மை பற்றிய தகவல்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / சர்க்கரைப் பயிர்கள் / கரும்பு சாகுபடி
கரும்பு சாகுபடியின் முக்கிய தொழில்நுட்பங்கள்
நீடித்த நவீன கரும்பு சாகுபடி பற்றி இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / சர்க்கரைப் பயிர்கள் / கரும்பு சாகுபடி
கறிவேப்பிலை சாகுபடி
கறிவேப்பிலை சாகுபடி முறைகள் பற்றிய தகவல் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / இலைவகை காய்கறிகள் / கறிவேப்பிலை
காட்டாமணக்கு சாகுபடி
காட்டாமணக்கு சாகுபடி முறைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / தொழில்நுட்பங்கள் / சாகுபடி
Back to top