பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 57 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
கார்த்திகைப் பட்ட எள் சாகுபடி
கார்த்திகைப் பட்டத்தில் எள் சாகுபடி செய்யும் முறை பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / எண்ணெய் வித்துக்கள் / எள்
கார்னேசன்
கார்னேசன் சாகுபடி குறிப்புகள் பற்றி இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / தோட்டப் பயிர்கள் / மலர் பயிர்கள்
கீரை சாகுபடி
கீரை சாகுபடி பற்றிய தகவல் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / இலைவகை காய்கறிகள் / கீரை
குடைமிளகாய் சாகுபடி
குடைமிளகாய் சாகுபடி பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / தொழில்நுட்பங்கள் / சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள்
குறுவை நெல் சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள்
குறுவை நெல் சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / தானியங்கள் / நெல் சாகுபடி
கேரட்டின் அங்கக சாகுபடி
கேரட்டின் அங்கக சாகுபடி பற்றி இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / காய்கறிப் பயிர்கள் / வேர் மற்றும் கிழங்கு வகை காய்கறிகள்
தர்ப்பூசணி சாகுபடி முறைகள்
கோடையில் வருவாயை அள்ளித் தரும் தர்ப்பூசணி சாகுபடி முறைகள் இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / தொழில்நுட்பங்கள் / சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள்
திருந்திய நெல் சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள்
திருந்திய நெல் சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள் பற்றிய தகவல்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / தானியங்கள் / நெல் சாகுபடி
தீவன மக்காச்சோளம் சாகுபடி
தீவன மக்காச்சோள சாகுபடி குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / வேளாண்மை பயிர்கள் / தீவனப்பயிர்கள்
தைமின் அங்கக சாகுபடி
தைமின் அங்கக சாகுபடி பற்றி இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / தோட்டப் பயிர்கள் / வாசனைப் பயிர்கள்
Back to top