பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 57 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
அதிக விளைச்சல் தரும் கத்தரிக்காய் ரகங்கள்
அதிக விளைச்சல் தரும் கத்தரிக்காய் ரகங்கள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / பழவகை காய்கறிகள் / கத்திரி
உருளைக்கிழங்கின் அங்கக பயிர் சாகுபடி
உருளைக்கிழங்கின் அங்கக பயிர் சாகுபடி பற்றி இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / வேர் மற்றும் கிழங்கு வகை காய்கறிகள் / உருளைக்கிழங்கு
சோற்று கற்றாழை சாகுபடி முறைகள்
சோற்று கற்றாழை சாகுபடி முறைகள் பற்றிய குறிப்புகள்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / தோட்டக்கலைப் பயிர்கள் / மூலிகை பயிர்கள்
திருந்திய நெல் சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள்
திருந்திய நெல் சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள் பற்றிய தகவல்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / தானியங்கள் / நெல் சாகுபடி
குறுவை நெல் சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள்
குறுவை நெல் சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / தானியங்கள் / நெல் சாகுபடி
வீரிய ஒட்டு நெல்லில் திருந்திய சாகுபடி
த.வே.ப.க. வீரிய ஒட்டு நெல் கோ 4 பற்றிய குறிப்புகள் பற்றி இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / தானியங்கள் / நெல் சாகுபடி
நெல் சாகுபடி சாவல்களும், தீர்வுகளும்
நெல் சாகுபடி சாவல்களும், தீர்வுகளும் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / தானியங்கள் / நெல் சாகுபடி
பாரம்பரிய நெல் ஆத்தூர் கிச்சலி சம்பா சாகுபடி
பாரம்பரிய நெல் ஆத்தூர் கிச்சலி சம்பா சாகுபடி முறைகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / தானியங்கள் / நெல் சாகுபடி
ராகி சாகுபடி தொழிற்நுட்பங்கள்
ராகி சாகுபடி தொழிற்நுட்பங்கள் பற்றிய குறிப்புகள்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / சிறுதானியங்கள் / கேழ்வரகு
மணத்தக்காளி சாகுபடி
மணத்தக்காளி சாகுபடி பற்றிய குறிப்புகள்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / சிறந்த நடைமுறைகள்
Back to top