பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 57 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
குடைமிளகாய் சாகுபடி
குடைமிளகாய் சாகுபடி பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / தொழில்நுட்பங்கள் / சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள்
நாவல் சாகுபடி தொழிற்நுட்பம்
நாவல் சாகுபடி தொழிற்நுட்பம் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / பழப் பயிர்கள் / நாவல் பழம்
கீரை சாகுபடி
கீரை சாகுபடி பற்றிய தகவல் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / இலைவகை காய்கறிகள் / கீரை
கேரட்டின் அங்கக சாகுபடி
கேரட்டின் அங்கக சாகுபடி பற்றி இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / காய்கறிப் பயிர்கள் / வேர் மற்றும் கிழங்கு வகை காய்கறிகள்
சாமை
மானாவாரியில் விளையும் சிறுதானிய பயிரான சாமை பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / தொழில்நுட்பங்கள்
நூல்கோல் சாகுபடி தொழிற்நுட்பங்கள்
நூல்கோல் சாகுபடி தொழிற்நுட்பங்கள் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / தொழில்நுட்பங்கள் / சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள்
மானாவாரியில் காராமணி (தட்டைப் பயிறு வகையறா) சாகுபடி
மானாவாரியில் காராமணி (தட்டைப் பயிறு வகையறா) சாகுபடி முறைகள்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / வேளாண்மை பயிர்கள் / பயறு வகைகள்
மானாவாரி நிலக்கடலை சாகுபடி
மானாவாரி சாகுபடியில், தொழில்நுட்பங்களை முறையாகப் பின்பற்றி நிலக்கடலை சாகுபடி செய்தால், அதிக மகசூலும் கூடுதல் லாபமும் பெறலாம்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / எண்ணெய் வித்துக்கள் / நிலக்கடலை
நிலக்கடலை சாகுபடி முறைகள்
நிலக்கடலை சாகுபடி முறைகள் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / எண்ணெய் வித்துக்கள் / நிலக்கடலை
இயற்கை முறையில் எள்ளு சாகுபடி
இயற்கை முறையில் எள்ளு சாகுபடி செய்தல் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / எண்ணெய் வித்துக்கள் / எள்
Back to top