பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 17 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
கல்லீரல் பராமரிப்பு
கல்லீரலை சுத்தம் செய்யும் முறையை பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / கல்லீரல்
உதடு மற்றும் அண்ணப் பிளவிற்கான சிகிச்சை
உதடு மற்றும் அண்ணப் பிளவிற்கான சிகிச்சை பற்றிய குறிப்புகள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / வாய்
தொற்று நோய்கள்
இந்த தலைப்பு தொற்று நோய்கள் பற்றி விவரிக்கின்றன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / தொற்று நோய்கள்
நகத்தில் ஏற்படும் நோய்த் தொற்றுக்கள்
நகத்தில் ஏற்படும் நோய்த் தொற்றுக்கள் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / தொற்று நோய்கள்
வட்டப்புழு நோய்த்தொற்று
வட்டப்புழு நோய்த்தொற்று பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / தொற்று நோய்கள்
மார்ச் 24 - உலக காசநோய் நாள்
காச நோய் பற்றிய மேம்படுத்தப்பட்ட தகவல்களை இங்கு காணலாம்.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / / தொற்று நோய்கள் / காச நோய்
சின்னம்மை
சின்னம்மை பற்றிய தகவல் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / / தொற்று நோய்கள் / அம்மை நோய்
தட்டம்மையும் நேரடி சிகிச்சை முறையும்
தட்டம்மையும் நேரடி சிகிச்சை முறையும் பற்றிய தகவல் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / / தொற்று நோய்கள் / அம்மை நோய்
நோய்தொற்று
கல்லீரல் அழற்சி மற்றும் வயிற்றுப்போக்கு குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / தொற்று நோய்கள்
சர்க்கரை நோய் - நோயறிதல் மற்றும் சிகிச்சை
சர்க்கரை நோய் (நீரிழிவு நோய்) அறிகுறிகள், காரணங்கள், நோயறிதல், சிகிச்சை மற்றும் சிக்கல்கள் பற்றிய விவரங்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / / நீரிழிவு நோய் / சிகிச்சை
Back to top