பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 44 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
கிட்னி ஃபெயில்யருக்கு உள்ள சிகிச்சை முறைகள்
கிட்னி ஃபெயில்யருக்கு உள்ள சிகிச்சை முறைகள் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / சிறுநீரகம்
உங்களுக்கு சிறுநீர் எந்த நிறத்தில் வெளியேறுகிறது?
சிறுநீர் பற்றிய தகவல்.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / சிறுநீரகம்
நோய் காட்டும் கண்ணாடி
நோய் காட்டும் கண்ணாடி பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை
சிறுநீர் பாதைத் தொற்று
சிறுநீர் வெளியேறும் பாதையில் வரும் தொற்றுதல் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / / சிறுநீரகம் / பிற முக்கிய சிறுநீரக பிரச்சனைகள்
பெண்ணிற்குள் சத்தமில்லாமல் இருக்கும் பிரச்சனைகள்
பெண்ணிற்குள் சத்தமில்லாமல் இருக்கும் சில பிரச்சனைகள் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / பெண்கள் உடல்நலம் / பெண்களுக்கான உடல்நலத் தகவல்கள்
நாள்பட்ட சிறுநீரக நோய்க்கான உணவு முறை
மிகவும் தீவிரமடைந்த நோய் தாக்கத்தின் பொழுது எடுத்துக் கொள்ள வேண்டிய உணவு முறை பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / / சிறுநீரகம் / சிறுநீரக நோய்களும் உணவு பழக்கங்களும்
புராஸ்டேட் பிரச்சினை - பரிசோதனை
புராஸ்டேட் பிரச்சினை - பரிசோதனை பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை
சிறுநீரக நோய்களை எப்படி தடுப்பது
சிறுநீரக நோய்கள் வராமல் தடுப்பதற்கான குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / / சிறுநீரகம் / சிறுநீரகம் பற்றிய அடிப்படை தகவல்கள்
வலிநிவாரண மருந்துகளும் சிறுநீரகங்களும்
வலிநிவாரண மருந்துகளும் சிறுநீரகங்களும் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / சிறுநீரகம்
சிறுநீரக பாதையில் அடைப்பும் அதனால் வரும் சிறுநீரக செயலிழப்பும்
சிறுநீரக பாதையில் அடைப்பும் அதனால் வரும் சிறுநீரக செயலிழப்பும் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / சிறுநீரகம்
Back to top