பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 5 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
உடனடி பணப்பரிமாற்ற முறை
உடனடி பணப்பரிமாற்ற முறை பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / மின்னணு பணப்பரிமாற்றம் / ஒருங்கிணைந்த பணம் செலுத்து ஊடுமுகம்
ஒருங்கிணைந்த பணம் செலுத்து ஊடுமுகம் (UPI) – மாதிரிப்பயண்பாடுகள் / எடுத்துக்காட்டுகள்
ஒருங்கிணைந்த பணம் செலுத்து ஊடுமுகம் (UPI) – மாதிரிப்பயண்பாடுகள் / எடுத்துக்காட்டுகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / மின்னணு பணப்பரிமாற்றம் / ஒருங்கிணைந்த பணம் செலுத்து ஊடுமுகம்
இணையம் இல்லாமல் பண பரிவர்த்தனை வசதி
இணையம் இல்லாமல் பண பரிவர்த்தனை வசதி பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / மொபைல்வழி சேவைகள்
*99# என்ற புதுமையான பணப்பரிமாற்ற முறை
*99# என்ற புதுமையான பணப்பரிமாற்ற முறை பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / மின்னணு பணப்பரிமாற்றம்
சுவைப் மெஷின் எப்படி பெறுவது?
சுவைப் மெஷின் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / வங்கி மற்றும் தபால்துறை சேவை
Back to top