பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 55 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
நெல் சாகுபடியில் செலவை குறைக்கும் உயிர் உரங்கள்
நெல் சாகுபடியில் செலவை குறைக்கும் உயிர் உரங்கள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / இயற்கை உரம் / உயிர் உரங்கள்
பருவநிலை மாற்றத்தால் நெல்பயிரைத் தாக்கும் நோய்கள்
பருவநிலை மாற்றத்தால் நெல்பயிரைத் தாக்கும் நோய்கள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / வேளாண்மையும் சுற்றுச்சூழலும்
பட்டுப்புழு : தாக்குதல் - மேலாண்மை
பட்டுப்புழு தாக்குதல் மேலாண்மை பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / பட்டுப்புழு வளர்ப்புத் தொழில்நுட்பம் / பூச்சி மேலாண்மை
சேமிப்பக பூச்சிகளின் மேலாண்மை
சேமிப்பு தானிய பூச்சிகள் மேலாண்மைக்காக உருவாக்கிய பல்வேறு கருவிகளைப் பற்றி இங்கே விளக்கியுள்ளனர்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள் / ஒருங்கிணைந்த பூச்சி மேலாண்மை
அறுவடையான நெல்லை பாதுகாப்பாக சேமிக்கும் நுட்பம்
அறுவடையான நெல்லை பாதுகாப்பாக சேமிக்கும் நுட்பம் பற்றி இங்கு காணலாம்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / அறுவடைக்குப்பின் நுட்பங்கள் / தொழில்நுட்பங்கள்
மழைக்காலத்தில் நிலக்கடலை பயிரை தாக்கும் பூச்சிகள்
மழைக்காலத்தில் நிலக்கடலை பயிரை தாக்கும் பூச்சிகள் பற்றிய தகவல்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / எண்ணெய் வித்துக்கள் / நிலக்கடலை
நெல் - ஊட்டச்சத்துக் குறைபாடு
நெல்லுக்கான குறிப்புகள் இங்கு தரப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / தானியங்கள் / ஊட்டச்சத்துக் குறைபாடு
தானியங்களை தாக்கும் நூற்புழுக்கள்
தானியங்களை தாக்கும் நூற்புழுக்கள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / தொழில்நுட்பங்கள் / பயிர் பாதுகாப்பு
பூச்சிக்கொல்லிகளை பாதுகாப்பாக உபயோகித்தல்
இந்த தலைப்பு பூச்சிக்கொல்லிகளை கையாளும் போது எடுத்துக் கொள்ளவேண்டிய அடிப்படை முன்னெச்சரிக்கைகளைப் பற்றி விளக்குகிறது
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / வேளாண் இடுபொருட்கள் / பூச்சிக் கொல்லிகள்
இயற்கை பூச்சிக் கொல்லி-நற்பயன்
இயற்கை பூச்சிக் கொல்லியின் நற்பயன்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / பூச்சிக் கொல்லிகள் / இயற்கை பூச்சிக் கொல்லிகள்
Back to top