பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 2 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
வீட்டு மேலாண்மை
கறவை மாடுகளின் வீடமைப்பிற்கான பல்வேறு முறைமைகள், வணிகரீதியான பால் கொட்டகையை நிறுவுவதற்கு தேவையான இடவசதி மற்றும் அது தொடர்புடைய நடவடிக்கைகள் இந்த தலைப்பில் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு / கால்நடை மற்றும் எருமை வளர்ப்பு
வீட்டு மேலாண்மை
வளர்ப்பிற்கான அமைப்புகள், வணிக வளர்ப்பிற்கு தேவையான இடவசதி, வீடமைப்பு முறைகள் போன்றவைப் பற்றி இந்த பிரிவில் விளக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு / வெள்ளாடு & செம்மறி ஆடு வளர்ப்பு
Back to top