பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 10 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
மூலத்தை துரத்தும் துவரை வேர்
மூலத்தை துரத்தும் துவரை வேர் பற்றி இங்கு காணலாம்.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / மூலம்
நாற்று நடவு முறையில் துவரை சாகுபடி
நாற்று நடவு முறையில் துவரை சாகுபடி செய்தல் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / தொழில்நுட்பங்கள் / சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள்
துவரை நீர் உறை நூற்ப்புழு
துவரையில் நீர் உறை நூற்ப்புழு தாக்கம் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / தொழில்நுட்பங்கள் / பயிர் பாதுகாப்பு
காய்கறி பயிர்களில் உயிரியல் நோய் கட்டுப்பாடு
காய்கறி பயிர்களில் உயிரியல் நோய் கட்டுப்பாடு குறித்து இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / சிறந்த நடைமுறைகள்
கொத்தவரைக்காய் சாகுபடி
கொத்தவரைக்காய் சாகுபடி பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / காய்கறிப் பயிர்கள் / பழவகை காய்கறிகள்
கம்பிப்பந்தல் காய்கறி சாகுபடி
கம்பிப்பந்தல் காய்கறி சாகுபடி முறைகள் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / காய்கறிப் பயிர்கள் / பழவகை காய்கறிகள்
படர்கொடி காய்கறி சாகுபடி
படர்கொடி காய்கறி சாகுபடி பற்றிய குறிப்புக்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / காய்கறிப் பயிர்கள் / பழவகை காய்கறிகள்
வீரிய ரக காய்கறிப் பயிர்கள் சாகுபடிக்கான தொழில்நுட்பங்கள்
வீரிய ரக காய்கறிப் பயிர்கள் சாகுபடிக்கான தொழில்நுட்பங்கள் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / தொழில்நுட்பங்கள்
இயற்கை முறையில் துவரை சாகுபடி
இயற்கை முறையில் துவரை சாகுபடி செய்தல் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / தொழில்நுட்பங்கள் / சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள்
துவரையில் ஒருங்கிணைந்த பயிர் பாதுகாப்பு முறைகள்
துவரை பயிர் பூக்கும் தருவாயில் உள்ளதால், உடனடியாக விவசாயிகள், பூச்சி நோய்களால் ஏற்படும் பாதிப்புகளைப் போக்கி நல்ல மகசூலைப் பெற, மேற்கொள்ள வேண்டிய ஒருங்கிணைந்த பயிர் பாதுகாப்பு முறைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / பயறு வகைகள் / துவரை
Back to top