பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 652 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
பரோல் (Parole) - யாருக்கு எப்போது வழங்கப்படுகிறது?
பரோல் (Parole) என்றால் என்ன?அது யாருக்கெல்லாம்? எப்போதெல்லாம் வழங்கப் படுகிறது? என்பன பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / பொதுவான தகவல்கள் / சொற்கூறுகளும் விளக்கங்களும்
பெண்கள் தொடர்புடைய பிரச்னைகள் புகார்
பெண்கள் தொடர்புடைய பிரச்னைகளை புகார் செய்வது குறித்த தகவல்.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் நலம்
குடற்புண்ணை குணப்படுத்தும் கீரை
குடற்புண்ணை குணப்படுத்தும் கீரை
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / வயிறு
தமிழ்நாடு மருத்துவ நிறுவனங்கள் மீதான வன்முறை & சொத்துக்களுக்கு சேதம் விளைவித்தல் தடுப்புச் சட்டம் 2008
தமிழ்நாடு மருத்துவ நிறுவனங்கள் மீதான வன்முறை & சொத்துக்களுக்கு சேதம் விளைவித்தல் தடுப்புச் சட்டம் 2008 பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / இந்தியாவிலுள்ள - சட்டங்கள் / தமிழக அரசின் சட்டங்கள்
மனித உடல் உறுப்புகளின் செயல்முறைகள்
மனித உடல் உறுப்புகளின் செயல்முறைகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை
உள்ளம் உடல் நலம் காக்கும் அதிகாலை தோப்புக்கரணம்
அதிகாலை தோப்புக்கரணம் (உக்கி போடுதல்) போடுவதால் ஏற்படும் நன்மைகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / உடற்பயிற்சிகள்
3 வகை உடல் 6 வகை பருமன்
3 வகை உடல் 6 வகை பருமன் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / ஆரோக்கியக் குறிப்புகள் / பிற உடல்நலக் குறிப்புகள்
பசியின்மை - காரணமும் நிவாரணமும்
பசியின்மை - காரணமும் நிவாரணமும் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / வயிறு
உடல் நலக் கல்வி
உடல் நலக் கல்வியின் நோக்கம் மற்றும் அதில் கற்பிக்கும் முறைகள் குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை
மனிதனை பற்றிய சில உண்மைகள்
மனிதனை பற்றி அறிய வேண்டிய சில உண்மைகள் இங்கு தரப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை
Back to top