பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 67 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
Comment குட்டைகளில் மழைநீர் சேகரிப்பு
மழைநீர் கடலுக்குச் செல்வதைத் தடுத்து, நீரைத் தேக்கும் குட்டைகளை வெட்டி நீரைச் சேகரித்துப் பயன்படுத்த வேண்டும்.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / / மழைநீர் சேகரிப்பு / குட்டைகளில் மழைநீர் சேகரிப்பு
நீடித்த வாழ்வும் நீரும் கையேடு - பகுதி - அ
வளாகத்தில் தண்ணீர்ப் பற்றி புரிந்து கொள்வதற்கான முறை இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / / நீர் / நீடித்த வாழ்வும் நீரும் - குழந்தைகளுக்கான கையேடு
label_popoll மழை நீர் சேகரிப்பு
மழை நீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்புகள் இல்லாமல் போனதே வெள்ளத்துக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம்.
அமைந்துள்ள கருத்து வாக்கெடுப்பு
Forum மழைநீர் சேகரிப்பு
மழைநீர் சேகரிப்பு முறைகளை பற்றி இங்கு விவாதிக்கலாம்.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / எரிசக்தி- கருத்து பகிர்வு
மழைநீர் சேகரிப்பு
மழைநீர் சேகரிப்பு குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / எரிசக்தி சேமிப்பு
வளிமண்டலம் - ஓர் கண்ணோட்டம்
வளிமண்டலம் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / பொதுவான தகவல்கள்
மழை காலத்தில் மனிதனை தாக்கும் நோய்கள்
மழை காலத்தில் மனிதனை தாக்கும் நோய்கள் பற்றிய தகவல் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை
Comment Re: குட்டைகளில் மழைநீர் சேகரிப்பு
இந்த நீர் சேகரிப்பு குட்டைகள் வெட்ட நிறைய செலவு ஆகாதா?
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / / மழைநீர் சேகரிப்பு / குட்டைகளில் மழைநீர் சேகரிப்பு
பிரதமரின் வேளாண் பாசனத்திட்டம்
பிரதமரின் வேளாண் பாசனத்திட்டம் (பிரதான் மந்திரி கிருஷி சின்சாயி யோஜனா) பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / அரசு திட்டங்கள் / பயிர்கள் தொடர்பானவை
சூரிய மின்சக்தி
சூரிய மின்சக்தி பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / எரிசக்தி உற்பத்தி / சூரிய ஆற்றல்
Back to top