பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 88 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
அங்கக முறையில் முருங்கை சாகுபடித் தொழில் நுட்பங்கள்
அங்கக முறையில் முருங்கை சாகுபடி செய்வதற்கான தொழில் நுட்பங்கள் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / பழவகை காய்கறிகள் / முருங்கை
ராகி சாகுபடி தொழிற்நுட்பங்கள்
ராகி சாகுபடி தொழிற்நுட்பங்கள் பற்றிய குறிப்புகள்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / சிறுதானியங்கள் / கேழ்வரகு
திட்டங்கள்
அங்கக வேளாண்மை திட்டங்கள் பற்றி இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / தொழில்நுட்பங்கள் / அங்கக வேளாண்மை
பாங்க் ஆப் பரோடா
பாங்க் ஆப் பரோடா வங்கியைப் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / ஒழுங்கு முறை வணிக வங்கிகள் / தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிகள்
பணம் காய்க்கும் மரங்கள்
செப்டம்பர், அக்டோபர் மாதங்களில் பழரகங்களை சாகுபடி செய்து விவசாயிகள் வருடம் முழுக்க லாபம் பெற வழிகாட்டுதல்கள் இங்கே..
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / வேளாண் சார்ந்த தொழில்கள்
உயிரின் சூழ்வாழிடங்கள் - இயற்கை மற்றும் வேளாண் பயிர்கள்
இங்கு நிலத்தின் மீது காணப்படுகின்ற இயற்கை தாவரங்கள் மற்றும் வேளாண் பயிர்களைப் பற்றி விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / பொதுவான தகவல்கள்
இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி
இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / ஒழுங்கு முறை வணிக வங்கிகள் / தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிகள்
கரும்பு சருகை மட்கு உரமாக்குதல்
கரும்பு சருகை மட்கு உரமாக்குதல் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / மக்கு எரு உத்திகள் / பயிர் கழிவுகள்
வேளாண்மையில் சுற்றுப்புறச்சூழல் அறிவியலின் முக்கியத்துவம்
வேளாண்மையில் சுற்றுப்புறச்சூழல் அறிவியலின் முக்கியத்துவம் பற்றிய தகவல்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / வேளாண்மையும் சுற்றுச்சூழலும்
பாரம்பரிய வேளாண்மை
பாரம்பரிய வேளாண்மையைப் பற்றி இங்கே கூறப்பட்டுள்ளது.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / தொழில்நுட்பங்கள்
Back to top