பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 72 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
வாய் ஆரோக்கியம்
வாய் பகுதி ஆரோக்கியத்திற்கான பொதுவான ஆலோசனைகள் இங்கு வழங்கியுள்ளனர்.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / வாய்
பல் வலிக்கு இயற்கையான தீர்வு
பல் வலிக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் மற்றும் எவ்வாறு இயற்கையாக குணப்படுத்த வேண்டும் என்ற குறிப்புகளை இங்கு குறிப்பிட்டுள்ளனர்.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / வாய்
பற்களை சுத்தம் செய்தல் (ஸ்கேலிங்)
ஸ்கேலிங் பற்றிய பல்வேறு அம்சங்கள் இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / வாய்
பற்களின் நிறம் மாறுதல் (கரைபடிதல்)
பற்களின் நிறம் மாற்றத்திற்கான காரணங்கள் மற்றும் முன்னெச்சரிக்கைகள் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / வாய்
கெட்ட சுவாசம்
இங்கு கெட்ட சுவாசத்தினை தடுக்கும் எளிய செயல்முறைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / வாய்
க்ளமிடியா
க்ளமிடியா நோயின் அடையாளங்கள் மற்றும் தடுப்பு முறைப் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / பால்வினை நோய் மற்றும் இனப்பெருக்க மண்டல நோய்
வெட்டை நோய் (கொனேரியா)
வெட்டை நோயின் காரணங்கள், சிகிச்சை முறை போன்றவை இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / பால்வினை நோய் மற்றும் இனப்பெருக்க மண்டல நோய்
அம்மை - பாதுகாப்பு வழிகள்
கோடைக்கு முன் பரவும் அம்மையிடம் இருந்து பாதுகாப்பு வழிகளைப் பற்றி இங்கே காணலாம்.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / / தொற்று நோய்கள் / அம்மை நோய்
அம்மை நோயின் வகைகள்
அம்மை நோயின் வகைகள் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / / தொற்று நோய்கள் / அம்மை நோய்
கல்லீரல்
கல்லீரல் பற்றிய தகவல்.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / கல்லீரல்
Back to top