பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 44 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
கால்நடைப் பண்ணையினை வடிவமைக்கும் போது கவனிக்கவேண்டியவை
கால்நடைப் பண்ணையினை வடிவமைக்கும் போது கவனிக்கவேண்டியவை பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு / கொட்டகை அமைப்பு மற்றும் மேலாண்மை
உற்பத்திக்கு ஏற்றவாறு பண்ணைக்கொட்டகையினை வடிவமைத்தல்
உற்பத்திக்கு ஏற்றவாறு பண்ணைக்கொட்டகையினை வடிவமைத்தல் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு / கொட்டகை அமைப்பு மற்றும் மேலாண்மை
பண்ணைக் கட்டிடங்களின் வரைபடம் தயாரித்தல்
பண்ணைக் கட்டிடங்களின் வரைபடம் தயாரித்தல் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு / கொட்டகை அமைப்பு மற்றும் மேலாண்மை
கால்நடைக் கொட்டகையின் கட்டிட வடிவமைப்பு
கால்நடைக் கொட்டகையின் கட்டிட வடிவமைப்பு பற்றிய குறிப்புகள்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு / கொட்டகை அமைப்பு மற்றும் மேலாண்மை
கன்றுகளுக்கான கொட்டகை
கன்றுகளுக்கான கொட்டகை பற்றிய குறிப்புகள்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு / கொட்டகை அமைப்பு மற்றும் மேலாண்மை
கன்று ஈனும் போது மாடுகள் மற்றும் கன்றுகள் பராமரிப்பு
கன்று ஈனும் போது மாடுகள் மற்றும் கன்றுகள் பராமரிப்பு முறைகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / கால்நடை மற்றும் எருமை வளர்ப்பு / கன்று பராமரிப்பு
மாடுகளின் வயதை கண்டு பிடிக்க உதவும் பற்கள்
மாடுகளின் பற்களைக் கொண்டு வயதை கண்டு பிடிப்பதைப் பற்றி விளக்கியுள்ளனர்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு
கால்நடைகளை தாக்கும் கோமாரி நோயின் அறிகுறிகள்
கால்நடைகளை தாக்கும் கோமாரி நோயின் அறிகுறிகள் பற்றிய தகவல்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு
மழைக்காலத்தில் கறவை மாடு பராமரிப்பு
மழைக்காலத்தில் கறவை மாடு பராமரிப்பு பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு
கறவை மாடுகளுக்கான முதலுதவி மூலிகை மருத்துவம்
கறவை மாடுகளுக்கான முதலுதவி மூலிகை மருத்துவக் குறிப்புகள்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு
Back to top