பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 67 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகை















புதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்து



வரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
Comment Re: தமிழ் நாடு எதிர் நோக்கியுள்ள குடிநீர் பற்றாக்குறையை எவ்வாறு எதிர் நோக்கலாம்?
முதலில் தண்ணீரை வீணாக்கக்கூடாது என்று எண்ணம் வரவேண்டும். தண்ணீர் சிக்கனம் தேவை அனைவருக்கும் இதனால் தண்ணீர் தேவை குறையும் . சூற்றுசூழலை பாதுக்காக்க வேண்டும் என்றால் நீர்நிலைக்களைவும் ஆறுகள் கடல்களையும் தூய்மையாக வைக்க வேண்டும், மரங்களை வளர்த்து மழை பொலிவை உண்டாக்க வேண்டும். மழை நீர் சேகரிப்பை ஒவ்வெருவரும் உறுதி செய்ய வேண்டும். அரசும் புதிய நீர்நிலைக்களை உருவாக்கி பழைய நீர்நீலைக்களை தூர்வாரவேண்டும் மற்றும் மணல் திருடையும் தடுக்க வேண்டும் மீறினால் மிக கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் மணல் குவாரிகளை அமைப்பது கைவிட வேண்டும் . எதிர்காலத்தை நினைப்போம் வாழ்வில் வளம் பெறுவோம் .
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / சமுதாயத்தில் ஓர் மாற்றம் / தமிழ் நாடு எதிர் நோக்கியுள்ள குடிநீர் பற்றாக்குறையை எவ்வாறு எதிர் நோக்கலாம்?
பயிர்களின் நீர் மேலாண்மை & திட்டங்கள்
பயிர்களின் நீர் மேலாண்மை & திட்டங்கள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / அரசு திட்டங்கள்
சூழல் பாதுகாப்பிற்கு நாம் செய்ய வேண்டியது
சுற்றுச்சூழல் அழிந்துவிடும் நிலையை நாம் அனைவரும் நன்கு உணர்ந்திருக்கிறோம். அவற்றைப் பாதுகாக்கும் செயல்களைப் பற்றி இங்கு கூறப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / நிலையான மேம்பாடு
Comment Re: தமிழ் நாடு எதிர் நோக்கியுள்ள குடிநீர் பற்றாக்குறையை எவ்வாறு எதிர் நோக்கலாம்?
மழை நீர் சேகரிப்பு திட்டத்தினை உண்மையாக கடைபிடித்தல். மக்கள் அத்திட்டத்தின் நன்மைகளை  உணரும்படி செய்தல்- ஆண்டு தோரும் ஏரி -குளங்கள் தூர் வாருதல்(100 நாள் திட்டத்தில் அல்ல-)- நிலத்தடி நீர் ஆதாரங்களை மேம்படுத்துதல் முதலியவை மூலம் சமாளிக்க முயற்சி செய்யலாம்.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / சமுதாயத்தில் ஓர் மாற்றம் / தமிழ் நாடு எதிர் நோக்கியுள்ள குடிநீர் பற்றாக்குறையை எவ்வாறு எதிர் நோக்கலாம்?
நீடித்த வாழ்வும் நீரும் - அறிமுகம்
நீரின் முக்கியத்துவம் மற்றும் இத்திட்டம் குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / / நீர் / நீடித்த வாழ்வும் நீரும் - குழந்தைகளுக்கான கையேடு
உழவுக் கருவிகள்
உழவுக் கருவிகளின் அமைப்பு மற்றும் அவற்றின் பயன்பாடுகள் பற்றிய விவரம்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள் / பண்ணை இயந்திரவியல்
Comment Re: குட்டைகளில் மழைநீர் சேகரிப்பு
செலவே கிடையாது.  இந்தக் குட்டைகளை வெட்டக் கனிமவளத் துறையில் அனுமதி வாங்கி, கூலியாகப் பாதி மண்ணை எடுத்துக்கொள்ளவும், மீதி மண்ணை நமக்குக் கொடுத்துவிடவும் மண் வியாபாரிகள் இருக்கிறார்கள்.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / / மழைநீர் சேகரிப்பு / குட்டைகளில் மழைநீர் சேகரிப்பு
நீர் வளங்களை காப்பதற்கான வழிமுறைகள்
நீர் ஆதாரங்களை காப்பதற்கான சில வழிமுறைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / நீர்
தேசிய நீர் கொள்கை
தேசிய நீர் கொள்கை பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / அரசு திட்டங்களும் கொள்கைகளும்
வேளாண்மைப் பொறியியல் துறை - முக்கிய திட்டங்கள்
வேளாண்மைப் பொறியியல் துறையின் முக்கிய திட்டங்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / அரசு திட்டங்கள்
Back to top