பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 136 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
தைமின் அங்கக சாகுபடி
தைமின் அங்கக சாகுபடி பற்றி இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / தோட்டப் பயிர்கள் / வாசனைப் பயிர்கள்
கார்னேசன்
கார்னேசன் சாகுபடி குறிப்புகள் பற்றி இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / தோட்டப் பயிர்கள் / மலர் பயிர்கள்
ஜெர்பரா சாகுபடி
ஜெர்பரா சாகுபடி பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / தோட்டப் பயிர்கள் / மலர் பயிர்கள்
பழப்பண்ணை மேலாண்மை
பழப்பண்ணை மேலாண்மை பற்றிய குறிப்புகள் இங்கே குறிபிடப்பட்டுள்ளது.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / சாகுபடி / பயிர் சாகுபடி குறிப்புகள்
வளம் குன்றா வேளாண்மை
வளம் குன்றா வேளாண்மை பற்றிய தகவல்கள் இங்கு பகிரப்பட்டுள்ளது.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / தொழில்நுட்பங்கள்
களர் - உவர் நிலங்களிலும் பயிர் செய்யலாம்
களர் - உவர் நிலங்களிலும் பயிர் செய்யலாம் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / தொழில்நுட்பங்கள்
நீர்ப் பற்றாக்குறையும், மேலாண்மையும்
பருவக் காலங்களில் நீண்ட வறண்ட நிலை நிலவும் நேரத்தில் பயிர் வளர்ச்சி, மகசூல் பாதிப்பதைத் தவிர்க்கவும், பாதிக்கப்பட்ட பயிரைப் பாதுகாக்க ஊட்டச்சத்து மேலாண்மை முறையை பின்பற்றலாம்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / தொழில்நுட்பங்கள்
ஆரோக்கியமான சமுதாயத்திற்கான இயற்கை வேளாண்மை முறைகள்
ஆரோக்கியமான சமுதாயத்திற்கான இயற்கை வேளாண்மை முறைகள் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / தொழில்நுட்பங்கள்
உடனடி லாபம் தரும் சாமந்தி!
உடனடி லாபம் தரும் சாமந்தி பற்றிய தகவல்களை இங்கு காணலாம்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / வேளாண் சார்ந்த தொழில்கள்
இயற்கை வேளாண்மைக்கு ஏற்றப் பயிர்கள்
இயற்கை வேளாண்மை பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / வேளாண் சார்ந்த தொழில்கள்
Back to top