பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 165 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
தொழில் நுட்பம் சார்ந்த கல்வி
தொழில் நுட்பம் சார்ந்த கல்வி பற்றிய தகவல்
அமைந்துள்ள கல்வி / பல வகையான படிப்புகள்
பிசியோதெரபிஸ்ட்
பிசியோதெரபிஸ்ட் படிப்புப் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள கல்வி / பல வகையான படிப்புகள்
சான்றிதழ் படிப்புகள்
சான்றிதழ் படிப்புகளின் பட்டியல்
அமைந்துள்ள கல்வி / பல வகையான படிப்புகள்
இளநிலை பட்டப்படிப்புகள்
இளநிலை பட்டப்படிப்புகள் பற்றிய பட்டியல்
அமைந்துள்ள கல்வி / பல வகையான படிப்புகள்
முதுநிலை பட்டப் படிப்புகள்
முதுநிலை பட்டப் படிப்புகள் பற்றிய பட்டியல்
அமைந்துள்ள கல்வி / பல வகையான படிப்புகள்
டிப்ளமோ படிப்புகள்
டிப்ளமோ படிப்புகள் பற்றிய பட்டியல்
அமைந்துள்ள கல்வி / பல வகையான படிப்புகள்
காஸ்மடாலஜி துறை
காஸ்மடாலஜி துறை பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள கல்வி / பல வகையான படிப்புகள்
எம்.பி.ஏ - எகனாமிக்ஸ் படிப்பு
எம்.பி.ஏ - எகனாமிக்ஸ் படிப்பு பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள கல்வி / பல வகையான படிப்புகள்
சமூக முன்னேற்றத்திற்கான ‘மேம்பாட்டுப் படிப்புகள்’
சமூக முன்னேற்றத்திற்கான ‘மேம்பாட்டுப் படிப்புகள்’
அமைந்துள்ள கல்வி / பல வகையான படிப்புகள்
பார்வையற்றவர்களுக்கு தொழிற்பயிற்சி
தேசிய பார்வையற்றோர் நல மையம் இந்தியாவில் உத்தரகாண்டை தலைமையிடமாக கொண்டு தமிழ்நாடு சென்னையில் மண்டல பயிற்சி மையமாக செயல்பட்டு கொண்டு வருகிறது. இம்மையம் பார்வையற்றோர்களுக்காக கீழ்காணும் தொழிற்பயிற்சிகளை நடத்துகின்றது.
அமைந்துள்ள கல்வி / பயனுள்ள செய்திகள் மற்றும் தொடர்புகள்
Back to top