பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 106 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
மாடுகளின் வயதை கண்டு பிடிக்க உதவும் பற்கள்
மாடுகளின் பற்களைக் கொண்டு வயதை கண்டு பிடிப்பதைப் பற்றி விளக்கியுள்ளனர்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு
கால்நடைகளை தாக்கும் கோமாரி நோயின் அறிகுறிகள்
கால்நடைகளை தாக்கும் கோமாரி நோயின் அறிகுறிகள் பற்றிய தகவல்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு
காலநிலை மாற்றத்தினால் கால்நடைகளில் ஏற்படும் பாதிப்புகள்
காலநிலை மாற்றத்தினால் கால்நடைகளில் ஏற்படும் பாதிப்புகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு
இறைச்சிக் கோழி வளர்ப்பு
இறைச்சிக் கோழி வளர்ப்பு பற்றிய குறிப்புகள்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / வேளாண் சார்ந்த தொழில்கள் / கோழி வளர்ப்பு
கோழிவளர்ப்புக்கு தேவைப்படும் தீவனங்களில் ஆற்றல் அளிப்பவை
கோழிவளர்ப்புக்கு தேவைப்படும் தீவனங்களில் ஆற்றல் அளிப்பவை பற்றிய குறிப்புகள
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / வேளாண் சார்ந்த தொழில்கள் / கோழி வளர்ப்பு
ராணிக்கட் / வெள்ளைக்கழிச்சல் நோய்
ராணிக்கட் / வெள்ளைக்கழிச்சல் நோய் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / கோழி வளர்ப்பு / நோய்கள்
நோயைக் கட்டுப்படுத்த வழிமுறைகள்
நோயைக் கட்டுப்படுத்த வழிமுறைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / கோழி வளர்ப்பு / நோய்கள்
பற்கள் பராமரிப்பு முறைகள்
பற்கள் பராமரிப்பு முறைகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்படுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / / ஆயுஷ் / சித்த மருத்துவம்
இதய நோய்க்கான முக்கிய மருந்துகள்
இதய நோயை குணப்படுத்தும் சில முக்கிய மருந்துகள் இங்கு பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / இருதயம்
மழைக்காலத்தில் கறவை மாடு பராமரிப்பு
மழைக்காலத்தில் கறவை மாடு பராமரிப்பு பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு
Back to top