பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 44 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
தமிழ்நாட்டிலுள்ள கால்நடைநல காப்பகங்கள்
தமிழ்நாட்டிலுள்ள கால்நடைநல காப்பகங்கள் பற்றிய பட்டியல் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு / கால்நடை பராமரிப்பு :: சேவை மையங்கள்
கால்நடைகளில் மலட்டுதன்மை - காரணங்களும் அதற்கான தீர்வுகளும்
கால்நடைகளில் மலட்டுதன்மைக்கான காரணங்களும் அதற்கான தீர்வுகளும் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு
பசு - கவனிப்பும் பராமரிப்பும்
பசு - கவனிப்பு மற்றும் பராமரிப்பு முறைகளை பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு
இளம்கன்றுகளில் இறப்பை தவிர்க்க மேலாண்மை நடவடிக்கைகள்
இளம்கன்றுகளில் இறப்பினை ஏற்படுத்தும் காரணிகளும் அவற்றை தவிர்ப்பதற்கான மேலாண்மை நடவடிக்கைகள் பற்றிய குறிப்புகள்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு / கால்நடை மற்றும் எருமை வளர்ப்பு
Back to top