பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 44 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
கால்நடை மருத்துவ ஆய்வின் பயன்பாடுசார் பரிமாற்றத்தளம்
கால்நடை மருத்துவ ஆய்வின் பயன்பாடுசார் பரிமாற்றத்தளம் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு / கால்நடை மற்றும் எருமை வளர்ப்பு
கால்நடைகளில் பூச்சி மேலாண்மை
கால்நடைகளில் பூச்சி மேலாண்மைக்கான குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு / பூச்சி மேலாண்மை
கோடைக்கால மேய்ச்சல் பராமரிப்பு முறைகள்
கோடைக்கால மேய்ச்சல் பராமரிப்பு முறைகள் பற்றிய குறிப்புகள்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு / கால்நடை மற்றும் எருமை வளர்ப்பு
கால்நடைகளில் ஏற்படும் கோடைக்கால மடிநோய்
கால்நடைகளில் ஏற்படும் கோடைக்கால மடிநோய் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு
மாடுகளை தாக்கும் உருண்டைப் புழுக்களும், தடுப்பு முறைகளும்
மாடுகளை தாக்கும் உருண்டைப் புழுக்களும், தடுப்பு முறைகளும் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு
மழைக்காலத்தில் கறவை மாடு பராமரிப்பு
மழைக்காலத்தில் கறவை மாடு பராமரிப்பு பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு
பசு - கவனிப்பும் பராமரிப்பும்
பசு - கவனிப்பு மற்றும் பராமரிப்பு முறைகளை பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு
கால்நடைகளில் மலட்டுதன்மை - காரணங்களும் அதற்கான தீர்வுகளும்
கால்நடைகளில் மலட்டுதன்மைக்கான காரணங்களும் அதற்கான தீர்வுகளும் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு
கொம்பு நீக்கம் செய்தல் அல்லது கொம்பினைத் தீய்த்தல்
கொம்பு நீக்கம் செய்தல் அல்லது கொம்பினைத் தீய்த்தல் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு தரப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு / பொது மேலாண்மை முறைகள்
கோடைக் காலங்களில் பால் உற்பத்தி பாதிப்பை தடுப்பது எப்படி
கோடைக் காலங்களில் பால் உற்பத்தி பாதிக்கப்படுவதை தடுப்பதற்கான வழிமுறைகள்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு
Back to top