பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 3 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
கண்ணழுத்த நோய்
கண்ணழுத்த நோய் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / கண்
கிளாகோமா நோய்
திடீரெனப் பார்வையைப் பறிக்கும் விழி அழுத்தம் பற்றி இங்கு தெரிந்து கொள்ளலாம்.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / கண்
கோமா உருவாகும் காரணங்கள்
கோமா உருவாவதற்குரிய காரணங்கள் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / மன நலம்
Back to top