பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 72 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
எச்.ஐ.வி / எய்ட்ஸ் பற்றிய விளக்கங்கள்
எச்.ஐ.வி / எய்ட்ஸ் பற்றிய விளக்கங்கள் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / பால்வினை நோய் மற்றும் இனப்பெருக்க மண்டல நோய்
எச்.ஐ.வி-யின் ஆரம்ப கால அறிகுறிகள்
எச்.ஐ.வி-யின் ஆரம்ப கால அறிகுறிகள் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / பால்வினை நோய் மற்றும் இனப்பெருக்க மண்டல நோய்
எலிக்காய்ச்சலை எதிர்கொள்ளும் முறைகள்
எலிக்காய்ச்சலை எதிர்கொள்ளும் முறைகள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / காய்ச்சல்
எலும்பழற்சி
எலும்பழற்சி பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / எலும்பு மற்றும் வாதம்
சிறுநீரகக் கல் நோயாளிகளுக்கான உணவுகள்
சிறுநீரகக் கல் நோயாளிகளுக்கான உணவுகள் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / / சிறுநீரகம் / சிறுநீரகம் பற்றிய குறிப்புகள்
செங்காய்ச்சல்
செங்காய்ச்சல் என்பது பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / காய்ச்சல்
ஜீரண பிரச்சினைகளுக்கான கை வைத்தியங்கள்
ஜீரண பிரச்சினைகளுக்கான இயற்கை வைத்திய முறைகளை இங்கு பார்க்கலாம்.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / வயிறு
டைபாய்டு காய்ச்சல்- தடுப்பதற்கான வழிமுறைகள்
டைபாய்டு காய்ச்சல்- தடுப்பதற்கான வழிமுறைகள் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / காய்ச்சல்
ஃபிரே நோய்
ஃபிரே நோய் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / நரம்பு
அடிவயிற்றில் தங்கியுள்ள கொழுப்பு
அடிவயிற்றில் தங்கியுள்ள கொழுப்பை குறைக்கும் வழிமுறைகளைப் பற்றி இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / வயிறு
Back to top