பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 452 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
சோரியாஸிஸ்
சோரியாஸிஸ் ஏற்பட காரணங்கள், அறிகுறிகள் மற்றும் அதன் சிகிச்சை பற்றிய விவரம் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / தோல்
சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு சாலட்
சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு மிகவும் ஏற்ற உணவு படித்து பயன்பெறவும்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / ஆரோக்கியக் குறிப்புகள் / உணவு பொருட்களும் அதன் நன்மைகளும்
சர்க்கரை நோயைக் கட்டுப்படுத்தும் மல்டீ (MULTEA)
சர்க்கரை நோயைக் கட்டுப்படுத்தும் மல்டீ (MULTEA) பற்றிய தகவல்.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / / நீரிழிவு நோய் / சிகிச்சை
சர்க்கரை நோய் வகைகள்
சர்க்கரை நோயை வகைகள் பற்றி இங்கு கூறப்பட்டுள்ளது.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / நீரிழிவு நோய்
சர்க்கரை நோய் வராமல் தடுக்க 7 கட்டளைகள்
சர்க்கரை நோய் வராமல் தடுக்க 7 கட்டளைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / / நீரிழிவு நோய் / சிகிச்சை
சர்க்கரை நோய் - நோயறிதல் மற்றும் சிகிச்சை
சர்க்கரை நோய் (நீரிழிவு நோய்) அறிகுறிகள், காரணங்கள், நோயறிதல், சிகிச்சை மற்றும் சிக்கல்கள் பற்றிய விவரங்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / / நீரிழிவு நோய் / சிகிச்சை
சோர்விலிருந்து விடுபட சில வழிகள்
சோர்வு எதனால் ஏற்படுகிறது, அதிலிருந்து விடுபடுவது எப்படி என படித்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / ஆரோக்கியக் குறிப்புகள் / பிற உடல்நலக் குறிப்புகள்
சோர்வை நீக்கும் மோர்
கோடைகாலத்தில் வெயிலின் தாக்கத்தால் நீர் இழப்பு ஏற்பட்டு தோலில் வறட்சியை ஏற்படும். இதை சரிசெய்யும் முறையை பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / / ஆயுஷ் / சித்த மருத்துவம்
சொறிசிரங்கு (ஸ்கேபிஸ்)
சொறிசிரங்கைப் பற்றிய தகவல்களை கேள்வி வினா வடிவில் இங்கு தெரிந்து கொள்ளலாம்.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / தோல்
சவ்வில் ஏற்படும் காயங்களுக்கான சிகிச்சை
சவ்வில் ஏற்படும் காயங்களுக்கான சிகிச்சை பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / முதல் உதவி
Back to top