பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்

Top Rated 20 Pages


முதியோருக்கான உணவூட்டம்
Bagya lakshmi Dec 19, 2017
தேசிய விளையாட்டுத்திறன் தெரிவு திட்டம்
TASNA Jan 04, 2018
வீடு மற்றும் மனைகளுக்கான பத்திரப்பதிவு நடைமுறை
Mariyappan Jan 12, 2018
இன்ஸ்பயர் (INSPIRE) உதவித்தொகை
TASNA Jan 04, 2018
உழவியல் முறைகள்
Mariyappan Jan 15, 2018
சூரியமித்ர திறன்வளர்ச்சித் திட்டம்
TASNA Jan 08, 2018
மருத்துவமனையில் திட்டஉணவு அமைப்பு துறை
Mariyappan Dec 21, 2017
கொங்கு நாடு
Mariyappan Dec 22, 2017
உடல் பருமன் மற்றும் உடல் எடைக் குறைபாடுகளுக்கான திட்டஉணவு
Bagya lakshmi Nov 27, 2017
முன்பள்ளி ஆசிரியரின் சிறப்பியல்புகள்
Mariyappan Dec 13, 2017
சுதந்திரம் - ஓர் கண்ணோட்டம்
Mariyappan Dec 26, 2017
வேம்பு சாகுபடி முறைகள்
Mariyappan Nov 10, 2017
வாய் சுகாதாரம்
TASNA Dec 20, 2017
இந்திய அரசியல் கட்சிகள்
Mariyappan Dec 30, 2017
சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த மூலவளங்களை பாதுகாத்தல், வளர்த்தல் மற்றும் புதுப்பித்தல்
TASNA Nov 30, 2017
ஆனைமலை
Mariyappan Nov 25, 2017
ஆசிரியரின் பண்புகள் – ஓர் பார்வை
Mariyappan Dec 16, 2017
நியாய விலைக்கடை மூலம் பொது விநியோம்
Krishna moorthy Dec 26, 2017
கர்ப்பிணி மற்றும் பாலூட்டும் தாய்மார்களுக்கான உணவூட்டம்
Bagya lakshmi Nov 27, 2017
அனைவருக்கும் கல்வி வாய்ப்புகள்
Mariyappan Dec 14, 2017
Back to top