பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்

Top Rated 20 Pages


வள்ளிக்கிழங்கின் மருத்துவ குணங்கள்
Sivaraj Selvaraj Feb 28, 2018
சத்துச்சுழற்சிகளும் சூழ்தொகுதிகளும்
Mariyappan Mar 20, 2018
பண்பாட்டுப் பாரம்பரியம்
Mariyappan Mar 20, 2018
உயர் கல்வித் துறை பாகம் - 3
sivaraj selvaraj Mar 22, 2018
சர்வதேச சட்டத்தின் இயல்பும் அடிப்படையும்
Mariyappan Feb 11, 2018
எல்லையோரக் கடல் பற்றிய சர்வதேசச் சட்டம்
Mariyappan Feb 24, 2018
வீடு மற்றும் மனைகளுக்கான பத்திரப்பதிவு நடைமுறை
Mariyappan Jan 19, 2018
அரசு இறைமைக்கு ஏற்படும் சவால்கள்
Mariyappan Feb 15, 2018
வீரிய கலப்பின வெண்டை சாகுபடி முறைகள்
Mariyappan Jan 07, 2018
மருத்துவமனையில் திட்டஉணவு அமைப்பு துறை
Mariyappan Jan 22, 2018
தேசிய விளையாட்டுத்திறன் தெரிவு திட்டம்
TASNA Jan 19, 2018
சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கான ஆரோக்கிய சமையல்
Sivaraj Selvaraj Dec 15, 2017
இன்ஸ்பயர் (INSPIRE) உதவித்தொகை
TASNA Jan 19, 2018
தண்ணீர் குடிக்காவிட்டால் ஏற்படும் விளைவுகள்
Sivaraj Selvaraj Dec 15, 2017
இளைய தலைமுறையினரின் மனநலம் காப்பது - அவசரத் தேவை
TASNA Nov 27, 2017
காலை எழுந்தவுடன் செய்யக்கூடியவை & செய்யக்கூடாதவை
Sivaraj Selvaraj Feb 26, 2018
மக்களுக்கான திட்டங்கள்
TASNA Jan 04, 2018
பாக்டீரியங்கள்
Mariyappan Dec 27, 2017
பிரகாசமான எதிர்காலத்தை நோக்கி
TASNA Dec 26, 2017
பணக் கொள்கை துறை
TASNA Nov 06, 2017
Back to top