பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்

Top Rated 20 Pages


புற்றுநோயும் புகையிலையும்
Mariyappan May 17, 2018
ஜெரியாட்ரிக் (வயதானோர்) மனச்சோர்வு
Mariyappan May 24, 2018
வேளாண் மற்றும் ஊரக மேலாண்மைத் துறை - நுண் கடன் திட்டங்கள்
Mariyappan May 20, 2018
பெண்களில் மனச்சோர்வு
Mariyappan May 25, 2018
மதிப்பீட்டுக் கருவிகளும் நுட்பங்களும்
Mariyappan May 03, 2018
அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய்
TASNA Dec 05, 2017
இந்தியக் கல்வி - ஒரு வரலாற்று மேநோக்கு
Mariyappan Mar 14, 2018
கூட்டமைப்பு
TASNA Mar 10, 2018
காப்பியங்களும் சங்க இலக்கியமும்
sivaraj selvaraj May 16, 2018
வள்ளிக்கிழங்கின் மருத்துவ குணங்கள்
Sivaraj Selvaraj Apr 08, 2018
முதியோருக்கான உணவூட்டம்
Bagya lakshmi Apr 18, 2018
மாட்டுச் சாணத்திலிருந்து மண்புழு உரம் தயாரிக்கும் முறையும் பயன்களும்
saipriya Jan 10, 2018
பெருங்குடல் அழற்சிப்புண்
TASNA May 19, 2018
உயிர்சக்தி 500 மாட்டுக் கொம்பு உரம்
TASNA Feb 23, 2018
வேம்பு சாகுபடி முறைகள்
Mariyappan Mar 10, 2018
சிலப்பதிகாரம் - வழக்குரை காதை
sivaraj selvaraj May 25, 2018
கண் தானம் செய்ய நாம் செய்ய வேண்டியவை
TASNA Feb 07, 2018
உளவியலின் அடிப்படைக் கொள்கைகள்
Mariyappan Mar 15, 2018
டிஜிட்டாலிஸ் சாகுபடி முறைகள்
Mariyappan Mar 10, 2018
தரமான பருத்தி விதை உற்பத்தி முறைகள்
Mariyappan Apr 17, 2018
Back to top