பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்

Top Rated 20 Pages


ஆட்டிசம் – ஓர் கண்ணோட்டம்
Mariyappan Sep 21, 2018
கடற்கரையிலே 9 முதல் 15
sivaraj selvaraj Sep 08, 2018
வணிக அமைப்புகள்
Mariyappan Sep 08, 2018
தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம்
Mariyappan Sep 04, 2018
வேளாண்மை விற்பனை மற்றும் வேளாண் வணிகம் 2018 – 2019
Sivaraj Selvaraj Aug 17, 2018
தமிழ்நாடு மருத்துவ நிறுவனங்கள் மீதான வன்முறை & சொத்துக்களுக்கு சேதம் விளைவித்தல் தடுப்புச் சட்டம் 2008
Mariyappan Jul 02, 2018
மூங்கில் வளர்ப்பில் நுண்ணுயிர் உரங்கள்
Mariyappan Aug 18, 2018
ராணி லக்ஷ்மி பாய்
sivaraj selvaraj Jul 03, 2018
உணர் உறுப்புகள்
Mariyappan Jun 03, 2018
புற்றுநோயும் புகையிலையும்
Mariyappan May 17, 2018
ஜெரியாட்ரிக் (வயதானோர்) மனச்சோர்வு
Mariyappan May 24, 2018
பருத்தியில் பெருகிவரும் மக்னீசிய சத்து குறைபாடு
Mariyappan Aug 16, 2018
சுற்றுச் சூழல் பிரச்சினைகள் மற்றும் தொலை நுண்ணுணர்வு
Mariyappan Sep 13, 2018
மூங்கிலைத் தாக்கும் நோய்களும் அவற்றின் மேலாண்மை முறைகளும்
Mariyappan Aug 22, 2018
சுப்பிரமணியன் சந்திரசேகர்
sivaraj selvaraj Jul 02, 2018
பள்ளிக் கல்வித்துறை நலத்திட்டங்கள் - 2018 - 2019
Sivaraj Selvaraj Jun 27, 2018
துணிகள் மற்றும் ஆடைகளின் அடிப்படைகள் – ஒர் பார்வை
Mariyappan Aug 04, 2018
நீடித்த வாழ்வும் நீரும் - அறிமுகம்
TASNA Aug 07, 2018
புறநானூறு
sivaraj selvaraj Sep 15, 2018
கோடை மழையில் லாபம் குவிக்கும் எள் சாகுபடி
Mariyappan Jul 08, 2018
Back to top