பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

உயிர் உரங்கள்

உயிர் உரங்கள் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.

தழைச்சத்தை நிலைப்படுத்தும் நுண்ணுயிர் உரங்கள்
தழைச்சத்தை நிலைப்படுத்தும் நுண்ணுயிர் உரங்கள் பற்றிய குறிப்புகள்
மக்காச்சோளம் மகசூலை அதிகரிக்க கடற்பாசிசாறு
மக்காச்சோளம் மகசூலை அதிகரித்தல் பற்றிய குறிப்புகள்.
அசோலா - அற்புத பெரணி
அசோலா பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
மெத்தைலோ பாக்டீரியா நுண்ணுயிர் உரம்
மெத்தைலோ பாக்டீரியா நுண்ணுயிர் உரம் பற்றிய தகவல்
திரவ நுண்ணுயிர் உரம் (பிபிஎப்எம்)
திரவ நுண்ணுயிர் உரம் (பிபிஎப்எம்) பற்றிய குறிப்புகள்
இயற்கை உரங்கள் தயாரிக்கும் முறை
பல்வேறு இயற்கை உரங்கள் தயாரிக்கும் முறைகளை பற்றி இங்கு காணலாம்
திறன்மிகு நுண்ணுயிரி (இ.எம்) தயாரிக்கும் முறை
திறன்மிகு நுண்ணுயிரி (இ.எம்) தயாரிக்கும் முறை பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நெல் சாகுபடியில் செலவை குறைக்கும் உயிர் உரங்கள்
நெல் சாகுபடியில் செலவை குறைக்கும் உயிர் உரங்கள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
பயிர்களின் விளைச்சல் தரத்தினை மேம்படுத்தும் பொட்டாஷ் பாக்டீரியா
பயிர்களின் விளைச்சல் தரத்தினை மேம்படுத்தும் பொட்டாஷ் பாக்டீரியா பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top