பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

கால்நடை கழிவுகள்

கால்நடை கழிவுகளை உரமாக தயாரிக்கும் தொழில்நுட்ப முறைகள் மற்றும் அதன் நன்மைகள் குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.

கோழிப் பண்ணைக் கழிவுகளை உரமாக்கும் தொழில்நுட்பம்
கோழிப் பண்ணைக் கழிவுகளை உரமாக்கும் தொழில்நுட்பம் பற்றிய குறிப்புகள்
உயிர்சக்தி 500 மாட்டுக் கொம்பு உரம்
உயிர்சக்தி 500 மாட்டுக் கொம்பு உரம் பற்றிய குறிப்புகள்
உயிர்சக்தி மாட்டுக் கொம்பு சிலிக்கா
உயிர்சக்தி மாட்டுக் கொம்பு சிலிக்கா தயாரிப்பு முறை இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.
ஆடுகளின் மூலம் இயற்கை உரம்
ஆடுகளின் மூலம் இயற்கை உரம் பற்றிய குறிப்புகள்
ஆட்டு எரு
சத்துமிக்க இயற்கை உரமாகிய ஆட்டு எரு பயன்பாட்டின் நன்மைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமிர்த கரைசல் தயாரிக்கும் முறை
நிலவள ஊக்கி ஆன அமிர்த கரைசலை தயாரிக்கும் முறை பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
குப்பைகளிலிருந்து கோமேதகம்-கழிவுகளின் பயன்பாடுகள்
குப்பைகளிலிருந்து கோமேதகம்-கழிவுகளின் பயன்பாடுகள் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
பயிர் சாகுபடியில் கோழி எருவின் பயன்பாடுகள்
பயிர் சாகுபடியில் கோழி எருவின் பயன்பாடுகள் பற்றி இங்கே காணலாம்.
ஊட்டமேற்றிய தொழு உரத்தின் சிறப்பம்சங்கள்
ஊட்டமேற்றிய தொழு உரத்தின் சிறப்பம்சங்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
மண், சுற்றுச்சூழல் மேம்பாட்டுக்கு உகந்த கோழிக்கழிவு உரங்கள்
மண், சுற்றுச்சூழல் மேம்பாட்டுக்கு உகந்த கோழிக்கழிவு உரங்கள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top