பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

பயிர் கழிவுகள்

பயிர் கழிவுகளை உரமாக தயாரிக்கும் தொழில்நுட்ப முறைகள் மற்றும் அதன் நன்மைகள் குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.

மக்கு எரு தொழில்நுட்பம்
மக்கு எரு தொழில்நுட்பம் பற்றிய குறிப்புகள்
தென்னைநார் மக்கு தொழில்நுட்பம்
தென்னைநார் மக்கு தொழில்நுட்பம் பற்றிய குறிப்புகள்
கரும்பு சருகை மட்கு உரமாக்குதல்
கரும்பு சருகை மட்கு உரமாக்குதல் பற்றிய குறிப்புகள்
பண்ணை கழிவுகளை உரமாக்குதல்
பண்ணை கழிவுகளை உரமாக்குதல் பற்றிய குறிப்புகள்
மண்ணுக்கு வலு சேர்க்கும் பசுந்தழை உரங்கள்
பசுந்தழை உரம் வளர்ப்பு பற்றிய தகவல் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
பசுந்தாள் உரமிடுதல்
பசுந்தாள் உரமிடுதல் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
மண்ணை வளமாக்கும் அங்கக உரங்கள்
மண்ணை வளமாக்கும் அங்கக உரங்கள் பற்றிய தகவல்கள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
வீட்டிலேயே தயாரிக்கலாம் உரம்
வீட்டில் தயாரிக்கும் உரம் பற்றி இங்கு காணலாம்.
வாழைக் கழிவுகள்
வாழைக் கழிவுகளைப் பற்றிய குறிப்புகளை இங்கே காணலாம்
உரமாகும் பார்த்தீனியம்
உரமாகும் பார்த்தீனியம் பற்றிய குறிப்புகள்
நெவிகடிஒன்
Back to top