பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்

மன்றம் வேளாண் சார்ந்த தொழில்கள்

பல்வேறு வேளாண் சார்ந்த தொழில்கள் பற்றி இங்கு விவாதம் செய்யப்படுகின்றன.

இந்த மன்றத்தில் 6 விவாதங்கள் தொடங்கியது.

நடந்து கொண்டிருக்கும் விவாதங்களில் பங்குபெறவோ அல்லது புதிய விவாதங்களை ஆரம்பிக்கவோ கீழ்க்கண்டவற்றில் பொருத்தமான மன்றத்தை தேர்வு செய்யவும்.

விவாத தலைப்புகள் விவாதத்தை துவக்கியவர் பதில்கள் சமீபத்திய பதில்கள்
வீட்டு மாடியில் காய்கறி தோட்டம் அமைப்பது பற்றி... by Anonymous 24 Rajasekaran N July 31. 2019
நாட்டு கோழி வளர்ப்பு by Anonymous 1 Anonymous User December 16. 2014
காளான் வளர்ப்பு பற்றிய விவரம் by Anonymous 1 S.JEEVANANTHAM .B.Sc.(Hons)AGRI May 13. 2018
கூட்டுபன்னை அமைக்க by Anonymous No replies yet Anonymous September 23. 2014
காடை வளர்ப்பு by Anonymous No replies yet Anonymous June 14. 2016
காளான் வளர்ப்பு by Anonymous No replies yet Anonymous September 17. 2014
நெவிகடிஒன்
Back to top