பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்

கால்நடை பராமரிப்பு

ஆடு, மாடு, எருமை, முயல் மற்றும் பன்றி ஆகயவற்றின் வர்த்தகரீதியான உற்பத்தியை பற்றி இங்கே விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன

கால்நடை மற்றும் எருமை வளர்ப்பு
மாடுகள் மற்றும் எருமை மாடுகளின் வர்த்தகரீதியான விவசாயம் மற்றும் விஞ்ஞான முகாமைத்துவம் பற்றி இங்கே விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன
வெள்ளாடு & செம்மறி ஆடு வளர்ப்பு
செம்மறி மற்றும் வெள்ளாடுகளின் வர்த்தகரீதியான விவசாயம் மற்றும் விஞ்ஞான முகாமைத்துவம் பற்றி இங்கே விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன
பன்றி வளர்ப்பு
இந்த தலைப்பில் பன்றி வளர்ப்பு, பன்றிகளின் இனங்கள், இனப்பெருக்கம், பன்றிகளின் உணவு மேலாண்மை, வளர்ப்பிற்கான பன்றிகள், பன்றிகளின் நோய் கட்டுப்பாடு பற்றிய தகவல்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
பன்றி வளர்ப்பின் மேலாண்மை முறைகள்
பன்றி வளர்ப்பின் மேலாண்மை முறைகள் பற்றிய தகவல்களை இங்கு காணலாம்.
வளம் தரும் வாத்து
வளம் தரும் வாத்து பற்றிய குறிப்புகள்.
மாடுகளில் கர்ப்பப்பை வெளித் தள்ளுதல்
மாடுகளின் கர்ப்பப்பை தள்ளுதலும் தடுப்பு முறைகளும் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
தொடர்புடைய இணைய தளங்கள்
இந்த தலைப்பில் கால்நடை & எருமை, செம்மறி & வெள்ளாடு முதலியன தொடர்பான இணைய தளங்கள் உள்ளடங்கியுள்ளது.
கால்நடைகளுக்கு மூலிகை மசால் உருண்டை
கால்நடைகளின் நோய்களை விரட்டும் மூலிகை பற்றி இங்கு காணலாம்.
கன்றுகள் பிறந்தவுடன் கவனிக்க வேண்டியவை
கன்றுகள் பிறந்தவுடன் கவனிக்க வேண்டியவை பற்றி இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளன.
வண்ணக்கோழி வளர்ப்பு
நல்ல லாபம் தரும் எளிய தொழிலான வண்ணக்கோழி வளர்ப்பு பற்றி இங்கு தெரிந்து கொள்ளலாம்.
நெவிகடிஒன்
Back to top