பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

கால்நடை பராமரிப்பு

ஆடு, மாடு, எருமை, முயல் மற்றும் பன்றி ஆகயவற்றின் வர்த்தகரீதியான உற்பத்தியை பற்றி இங்கே விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன

கால்நடைகளில் மலட்டுதன்மை - காரணங்களும் அதற்கான தீர்வுகளும்
கால்நடைகளில் மலட்டுதன்மைக்கான காரணங்களும் அதற்கான தீர்வுகளும் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
பசு - கவனிப்பும் பராமரிப்பும்
பசு - கவனிப்பு மற்றும் பராமரிப்பு முறைகளை பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
பூச்சி மேலாண்மை
பூச்சி மேலாண்மை பற்றிய குறிப்புகள்
செல்லப்பிராணிகள் வளர்ப்பு
செல்லப்பிராணிகள் வளர்ப்பு முறைகளை பற்றிய குறிப்புகள்
கோடைக்காலங்களில் கால்நடைகளுக்கான தீவன மேலாண்மை
கோடைக்காலங்களில் கால்நடைகளுக்கான தீவன மேலாண்மை பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
கோடைக்காலத்தில் கால்நடைகளின் கொட்டகை பராமரிப்பு
கோடைக்காலத்தில் கால்நடைகளின் கொட்டகை பராமரிப்பு பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
மழைக்காலத்தில் கறவை மாடு பராமரிப்பு
மழைக்காலத்தில் கறவை மாடு பராமரிப்பு பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
கால்நடைகளுக்கு உண்ணிகளால் ஏற்படும் பாதிப்புகள்
செம்மறி ஆடு வளர்ப்பவர்கள், மழைக் காலங்களில் மேற்கொள்ள வேண்டிய இனப்பெருக்க மேலாண்மை, நோய்த்தடுப்பு மற்றும் ஆட்டுக் கொட்டகை மேலாண்மை குறித்து இந்தக் கட்டுரையில் காண்போம்.
தீவனப்பயிர் விதை உற்பத்தி
தீவனப்பயிர் விதை உற்பத்தி பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
மாதிரி வேளாண் காடுகள்
மாதிரி வேளாண் காடுகள் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top