பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: கருத்து ஆய்வில் உள்ளது

அங்கக முறையில் பூச்சி மேலாண்மை

அங்கக முறையில் பூச்சி மேலாண்மை கூறுகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.

அங்கக முறையில் பூச்சி மேலாண்மை முறைகள்
அங்கக முறையில் பூச்சி மேலாண்மை செய்யும் உழவியல் முறைகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
இயந்திரத் தொழில்நுட்பங்கள்
இயந்திர முறையில் பூச்சி மேலாண்மை செய்தல் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
உயிரியல் கட்டுப்பாடு முறைகள்
உயிரியல் கட்டுப்பாடு முறைகளைப் பயன்படுத்தி பூச்சி மேலாண்மை செய்யும் முறைகளை இங்கு விவரித்துள்ளனர்.
தாவர பூச்சிக்கொல்லிகள்
அங்கக வேளாண்மையில் தாவர பூச்சிக்கொல்லிகள் உபயோகிக்கும் முறை பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top