பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: கருத்து ஆய்வில் உள்ளது

பயிர் பாதுகாப்பு

பயிர் பாதுகாப்பு பற்றிய குறிப்புகள்

உயிரியல் முறைக்கட்டுப்பாடு
உயிரியல் முறைக்கட்டுப்பாடு முறைகளை பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நூற்புழு
நூற்புழு பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
தானியங்களை தாக்கும் நூற்புழுக்கள்
தானியங்களை தாக்கும் நூற்புழுக்கள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
சிறு தானியங்களை தாக்கும் நூற்புழுக்கள்
சிறு தானியங்களை தாக்கும் நூற்புழுக்கள் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
துவரை நீர் உறை நூற்ப்புழு
துவரையில் நீர் உறை நூற்ப்புழு தாக்கம் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
எண்ணெய் வித்துப் பயிர்களில் நூற்புழு
எண்ணெய் வித்துப் பயிர்களில் நூற்புழு தாக்கம் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
வணிகப் பயிர்களில் நூற்புழு
வணிகப் பயிர்களில் நூற்புழு தாக்கம் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
கேரட் மற்றும் உருளைக்கிழங்கில் நூற்புழு
கேரட் மற்றும் உருளைக்கிழங்கில் நூற்புழு தாக்கம் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
பழப் பயிர்களில் நூற்புழு தாக்கம்
பழப் பயிர்களில் காணப்படும் நோய் மற்றும் கட்டுப்பாடு முறைகள் பற்றி இங்கு காண்போம்.
நூற்புழுக் கட்டுப்பாட்டில் உயிரியில் முறைகள்
நூற்புழுக் கட்டுப்பாட்டில் உயிரியில் முறைகள் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top