பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / வேளாண்மை / தொழில்நுட்பங்கள்
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

தொழில்நுட்பங்கள்

வேளாண் சார்ந்த பல வகையான தொழில்நுட்பங்கள் இங்கே கூறப்பட்டுள்ளன.

மல்லிகை-மின்னணு நுகரும் தொழில்நுட்பம்
மல்லிகை மலரின் நறுமணத்தை மதிப்பீடு செய்ய மின்னணு நுகரும் தொழில்நுட்பம் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
களத்தில் பாதை அமைக்கும் தொழில்நுட்பங்கள்
களத்தில் பாதை அமைக்கும் தொழில்நுட்பங்கள் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
பாதையாகும் தொழில்நுட்பங்கள்
பாதையாகும் தொழில்நுட்பங்கள் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
தாவர படுக்கை மூலம் தொழிலக கழிவு நீரைச் சுத்திகரித்தல்
தாவர படுக்கை மூலம் தொழிலக கழிவு நீரைச் சுத்திகரித்தல் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
ஒருங்கிணைந்த பண்ணையம்
மண்புழு உரம் தயாரிப்பில் அசத்தும் உரக்கூடம் பற்றிய தகவல் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நீர்ப் பற்றாக்குறையும், மேலாண்மையும்
பருவக் காலங்களில் நீண்ட வறண்ட நிலை நிலவும் நேரத்தில் பயிர் வளர்ச்சி, மகசூல் பாதிப்பதைத் தவிர்க்கவும், பாதிக்கப்பட்ட பயிரைப் பாதுகாக்க ஊட்டச்சத்து மேலாண்மை முறையை பின்பற்றலாம்.
ஆரோக்கியமான சமுதாயத்திற்கான இயற்கை வேளாண்மை முறைகள்
ஆரோக்கியமான சமுதாயத்திற்கான இயற்கை வேளாண்மை முறைகள் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
குறைந்த நீரில் அதிக மகசூல் பெறும் வழி
சம்பா நெல் சாகுபடியில் குறைந்த நீரைப் பயன்படுத்தி அதிக மகசூல் பெறும் வழிமுறைகள் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
காளான் பதனிடும் தொழில்நுட்பம்
காளான் பதனிடும் தொழில்நுட்பம் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
இஞ்சி - பயிர் பாதுகாப்பு
இஞ்சி சாகுபடியில் பயிர் பாதுகாப்பு குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top