பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: கருத்து ஆய்வில் உள்ளது

முருங்கை

முருங்கை செடி சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

முருங்கையில் பூ உயிரியல் மற்றும் வீரிய ஒட்டுத் தன்மை
முருங்கையில் பூ உயிரியல் மற்றும் வீரிய ஒட்டுத் தன்மை பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
முருங்கையில் மரபுவழி மேம்பாடு மற்றும் இரகங்கள்
முருங்கையில் மரபுவழி மேம்பாடு மற்றும் இரகங்கள் குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
முருங்கையில் பயிர் சாகுபடி வகைகள்
முருங்கை பயிர் சாகுபடியில் உள்ள வகைகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
செடிமுருங்கை பி.கே.எம் 1-ன் நவீன சாகுபடி முறைகள்
செடிமுருங்கை பி.கே.எம்.1 - ன் நவீன சாகுபடி முறைகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
முருங்கையில் பூக்களை அதிகப்படுத்த மண் மற்றும் நீர் மேலாண்மை
முருங்கையில் பூக்களை அதிகப்படுத்த மேற்கொள்ளப்படும் மண் மற்றும் நீர் மேலாண்மை பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
முருங்கையில் ஊட்டச்சத்து மேலாண்மை
முருங்கையில் ஊட்டச்சத்து மேலாண்மை மேற்கொள்ளுதல் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
முருங்கையில் உற்பத்தியை அதிகரிக்க உயிர் உரங்களின் பயன்பாடு
முருங்கையில் உற்பத்தியை அதிகரிக்க பயன்படுத்தும் உயிர் உரங்கள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
முருங்கையில் களை மேலாண்மை
முருங்கையில் களை மேலாண்மை மேற்கொள்ளுதல் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
பருவமற்ற காலத்தில் முருங்கை சாகுபடி
பருவமற்ற காலத்தில் முருங்கை சாகுபடி செய்யும் யுத்திகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
முருங்கையைத் தாக்கும் பூச்சிகள் மற்றும் கட்டுப்பாடு
முருங்கையைத் தாக்கும் பூச்சிகள் மற்றும் கட்டுப்பாடு குறித்து விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top