பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

பட்டு வளர்ப்பு

மல்பெரி பட்டு உற்பத்தி, பட்டு வளர்ப்பு பொருளாதாரம் மற்றும் சவ்கி(இளம் பட்டுப்பூச்சி) வளர்ப்பு ஆகியன இங்கே கூறப்பட்டுள்ளன.

பட்டுப்புழு வளர்ப்பு
பட்டுப்புழுவின் வளர்ப்பு முறை பற்றிய தகவல் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
பட்டுக்கூடு உற்பத்தியின் பொருளாதாரம்
பட்டுக்கூடு உற்பத்தியின் பொருளாதாரம் பற்றிய விவரங்கள் இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.
சாவ்கி வளர்ப்பு
பட்டுப் பூச்சி வளர்ப்பின் முதல் இரண்டு நிலையாகிய சாவ்கி வளர்ப்பு பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top