பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / வேளாண்மை / வேளாண் சார்ந்த தொழில்கள்
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

வேளாண் சார்ந்த தொழில்கள்

சிறு மற்றும் குறு விவசாயிகளுக்கு ஏற்ற பல்வேறு வேளாண் சார்ந்த நிறுவனங்கள் பற்றி இங்கே விவரிக்கப்பட்டுள்ளன

வெட்டிவேர்: ஒரு வாசனைமிக்க விவசாயம்
வெட்டிவேரின் பயனைப் பற்றி இங்கு காணலாம்.
தீவனப் பயிர்களை உற்பத்தி செய்ய யோசனைகள்
கோடையில் இனி வாடத் தேவையில்லை: தீவனப் பயிர்களை உற்பத்தி செய்ய யோசனைகள் இங்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
பயன் தரும் பனை மரம்
பயன் தரும் பனை மரத்தைப் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
மண்புழு உரம் - இயற்கை விவசாயத்தின் முதல்படி
மண் புழு உரம் பற்றி இங்கே கூறப்பட்டுள்ளது.
பயிர் சாகுபடியில் கோழி எருவின் பயன்பாடுகள்
பயிர் சாகுபடியில் கோழி எருவின் பயன்பாடுகள் பற்றி இங்கே காணலாம்.
நிரந்தர வருமானம் தரும் கோரை
நிரந்தர வருமானம் தரும் கோரை பற்றிய குறிப்புகள்
தினசரி வருமானம் தரும் ஸ்பைருலினா சுருள்பாசி
தினசரி வருமானம் தரும் ஸ்பைருலினா சுருள்பாசி பற்றி இங்கு தெரிந்து கொள்ளலாம்.
திசு வாழை
முப்போகம் பலன் தரும் திசு வாழை பற்றிய குறிப்புகளை இங்கு தெரிந்து கொள்ளலாம்.
மழை இல்லாத கோடையிலும் விவசாயம்
மழை இல்லாத கோடையிலும் விவசாயம் மேற்கொள்வதற்கான முறைகளைப் பற்றி இங்கு காணலாம்.
கடற்பாசி வளர்ப்பு
கடற்பாசி வளர்ப்பு முறைகளை குறித்து இங்கே காணலாம்.
நெவிகடிஒன்
Back to top