பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / வேளாண்மை / வேளாண்மை பயிர்கள் / தானியங்கள் / நெல் சாகுபடி / தமிழகத்தின் காவிரிப் பாசனப் பகுதிகளில் புழுதியில் நேரடி நெல் சாகுபடி
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: கருத்து ஆய்வில் உள்ளது

தமிழகத்தின் காவிரிப் பாசனப் பகுதிகளில் புழுதியில் நேரடி நெல் சாகுபடி

தமிழகத்தின் காவிரிப் பாசனப் பகுதிகளில் புழுதியில் நேரடி நெல் விதைப்பிற்கான வழிமுறை கையேடு இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

புழுதியில் நேரடி நெல் விதைப்பிற்கேற்ற சூழல்
தமிழகத்தின் காவிரிப் பாசனப் பகுதிகளில் புழுதி வயலில் நேரடி நெல் விதைப்பிற்கேற்ற சூழல் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நிலம் தயார் செய்தல்
தமிழகத்தின் காவிரிப் பாசனப் பகுதிகளில் நிலம் தயார் செய்தல் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
இரகங்கள் மற்றும் விதைப்பு நாள்
நெல் இரகங்கள் மற்றும் விதைப்பு நாள் குறித்து இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
விதைப்பு
தமிழகத்தின் காவிரிப் பாசனப் பகுதிகளில் விதைப்பு குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பாட்டுள்ள்ன.
உர மேலாண்மை
தமிழகத்தின் காவிரிப் பாசனப் பகுதிகளில் நெல் சாகுபடிக்கான உர மேலாண்மை குறித்து இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
பாசன நீர் மேலாண்மை
பாசன நீர் மேலாண்மை குறித்து இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
களை மேலாண்மை
தமிழகத்தின் காவிரிப் பாசனப் பகுதிகளில் களை மேலாண்மை குறித்து இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
பூச்சி மற்றும் நோய்கள்
பூச்சி மற்றும் நோய்கள் குறித்து இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top