பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
 • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

பாரம்பரிய நெல் வகைகளின் பட்டியல்

பாரம்பரிய நெல் வகைகளின் பட்டியல் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

 1. அன்னமழகி
 2. அறுபதாங்குறுவை
 3. பூங்கார்
 4. கேரளா ரகம்
 5. குழியடிச்சான் (குழி வெடிச்சான்)
 6. குள்ளங்கார்
 7. மைசூர்மல்லி
 8. குடவாழை
 9. காட்டுயானம்
 10. காட்டுப்பொன்னி
 11. வெள்ளைக்கார்
 12. மஞ்சள் பொன்னி
 13. கருப்புச் சீரகச்சம்பா
 14. கட்டிச்சம்பா
 15. குருவிக்கார்
 16. வரப்புக் குடைஞ்சான்
 17. குறுவைக் களஞ்சியம்
 18. கம்பஞ்சம்பா
 19. பொம்மி
 20. காலா நமக்
 21. திருப்பதிசாரம்
 22. அனந்தனூர் சன்னம்
 23. பிசினி
 24. வெள்ளைக் குருவிக்கார்
 25. விஷ்ணுபோகம்
 26. மொழிக்கருப்புச் சம்பா
 27. காட்டுச் சம்பா
 28. கருங்குறுவை
 29. தேங்காய்ப்பூச்சம்பா
 30. காட்டுக் குத்தாளம்
 31. சேலம் சம்பா
 32. பாசுமதி
 33. புழுதிச் சம்பா
 34. பால் குடவாழை
 35. வாசனை சீரகச்சம்பா
 36. கொசுவக் குத்தாளை
 37. இலுப்பைப்பூச்சம்பா
 38. துளசிவாச சீரகச்சம்பா
 39. சின்னப்பொன்னி
 40. வெள்ளைப்பொன்னி
 41. சிகப்புக் கவுனி
 42. கொட்டாரச் சம்பா
 43. சீரகச்சம்பா
 44. கைவிரச்சம்பா
 45. கந்தசாலா
 46. பனங்காட்டுக் குடவாழை
 47. சன்னச் சம்பா
 48. இறவைப் பாண்டி
 49. செம்பிளிச் சம்பா
 50. நவரா
 51. கருத்தக்கார்
 52. கிச்சிலிச் சம்பா
 53. கைவரச் சம்பா
 54. சேலம் சன்னா
 55. தூயமல்லி
 56. வாழைப்பூச் சம்பா
 57. ஆற்காடு கிச்சலி
 58. தங்கச்சம்பா
 59. நீலச்சம்பா
 60. மணல்வாரி
 61. கருடன் சம்பா
 62. கட்டைச் சம்பா
 63. ஆத்தூர் கிச்சிலி
 64. குந்தாவி
 65. சிகப்புக் குருவிக்கார்
 66. கூம்பாளை
 67. வல்லரகன்
 68. கௌனி
 69. பூவன் சம்பா
 70. முற்றின சன்னம்
 71. சண்டிக்கார் (சண்டிகார்)
 72. கருப்புக் கவுனி
 73. மாப்பிள்ளைச் சம்பா
 74. மடுமுழுங்கி
 75. ஒட்டடம்
 76. வாடன் சம்பா
 77. சம்பா மோசனம்
 78. கண்டவாரிச் சம்பா
 79. வெள்ளை மிளகுச் சம்பா
 80. காடைக் கழுத்தான்
 81. நீலஞ்சம்பா
 82. ஜவ்வாதுமலை நெல்
 83. வைகுண்டா
 84. கப்பக்கார்
 85. கலியன் சம்பா
 86. அடுக்கு நெல்
 87. செங்கார்
 88. ராஜமன்னார்
 89. முருகன் கார்
 90. சொர்ணவாரி
 91. சூரக்குறுவை
 92. வெள்ளைக் குடவாழை
 93. சூலக்குணுவை
 94. நொறுங்கன்
 95. பெருங்கார்
 96. பூம்பாளை
 97. வாலான்
 98. கொத்தமல்லிச் சம்பா
 99. சொர்ணமசூரி
 100. பயகுண்டா
 101. பச்சைப் பெருமாள்
 102. வசரமுண்டான்
 103. கோணக்குறுவை
 104. புழுதிக்கார்
 105. கருப்புப் பாசுமதி
 106. வீதிவடங்கான்
 107. கண்டசாலி
 108. அம்யோ மோகர்
 109. கொள்ளிக்கார்
 110. ராஜபோகம்
 111. செம்பினிப் பொன்னி
 112. பெரும் கூம்பாழை
 113. டெல்லி போகலு
 114. கச்சக் கூம்பாழை
 115. மதிமுனி
 116. கல்லுருண்டையான் (கல்லுருண்டை)
 117. ரசகடம்
 118. கம்பம் சம்பா
 119. கொச்சின் சம்பா
 120. செம்பாளை
 121. வெளியான்
 122. ராஜமுடி
 123. அறுபதாம் சம்பா
 124. காட்டு வாணிபம்
 125. சடைக்கார்
 126. சம்யா
 127. மரநெல்
 128. கல்லுண்டை
 129. செம்பினிப் பிரியன்
 130. காஷ்மீர் டால்
 131. கார் நெல்
 132. மொட்டக்கூர்
 133. ராமகல்லி
 134. ஜீரா
 135. சுடர்ஹால்
 136. பதரியா
 137. சுதர்
 138. திமாரி கமோடு
 139. ஜல்ஜிரா
 140. மல் காமோடு
 141. ரட்னசுடி
 142. ஹாலு உப்பலு
 143. சித்த சன்னா
 144. வரேடப்பன சேன்
 145. சிட்டிகா நெல்
 146. கரிகஜவலி
 147. கரிஜாடி
 148. சன்னக்கி நெல்
 149. கட்கா
 150. சிங்கினிகார்
 151. செம்பாலை
 152. மிளகி
 153. வால் சிவப்பு


நெல் இரகங்கள்

ஆதாரம் : வளரும் வேளாண்மை

3.16455696203
க விஜயகுமார் Dec 24, 2017 01:01 PM

மாப்பிள்ளை சம்பா விதை நெல் கிடைக்கும் இடம்
தொட‌ர்புடைய எண் ? ( திருச்சி )

கருத்தைச் சேர்

(மேற்கண்ட தகவலில் உங்களுக்கு ஏதாவது கருத்துக்கள்/ஆலோசனைகள் இருந்தால், இங்கே பதிவு செய்யவும்)

Enter the word
நெவிகடிஒன்
Back to top