பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / வேளாண்மை / வேளாண்மையும் சுற்றுச்சூழலும்
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

வேளாண்மையும் சுற்றுச்சூழலும்

வேளாண்மையும் சுற்றுச்சூழலும் பற்றிய குறிப்புகள்.

பருவநிலை மாற்றத்தால் நெல்பயிரைத் தாக்கும் நோய்கள்
பருவநிலை மாற்றத்தால் நெல்பயிரைத் தாக்கும் நோய்கள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
நில எழிலூட்டுதல்
தோட்டக்கலை துறையின் செயல்பாடுகளில் ஒரு அங்கமான நில எழிலூட்டுதல் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
நீர்வள மேலாண்மை தொடர்பான சிக்கல்கள், சவால்கள், முக்கிய முன்முயற்சிகள்
நீர்வள மேலாண்மை தொடர்பான சிக்கல்கள், சவால்கள், முக்கிய முன்முயற்சிகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
நிலத்தடி நீரால் சந்திக்கவிருக்கும் சிக்கல்களும் அறிவியல் தீர்வும்
நிலத்தடி நீரால் சந்திக்கவிருக்கும் சிக்கல்களும் அறிவியல் தீர்வும் குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
பருவ நிலை மாற்றத்தின் தாக்கமும் நீடித்த வேளாண்மையும்
பருவ நிலை மாற்றத்தின் தாக்கமும் நீடித்த வேளாண்மையும் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
வேளாண்மையில் சுற்றுப்புறச்சூழல் அறிவியலின் முக்கியத்துவம்
வேளாண்மையில் சுற்றுப்புறச்சூழல் அறிவியலின் முக்கியத்துவம் பற்றிய தகவல்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
வேர்ப்பூஞ்சைகள்
வேர்ப்பூஞ்சைகள் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
கரையான்கள்
கரையான்களின் பணிகளும் அதை அழிப்பதற்கான முறைகளும் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
பயனளிக்கும் பூஞ்சாளங்கள்
பயனளிக்கும் பூஞ்சாளங்கள் குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
கந்தகம்
கந்தகம் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top