பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

தகவல் பெறும் உரிமைச்சட்டம் 2005

இந்த பகுதி தகவல் உரிமைச்சட்டத்தின் கீழ்வரும் தகவல் அணுகுமுறையை பற்றி விவரிக்கின்றன.

தகவல்களை அணுகும் செயல்முறை
தகவல் உரிமை சட்டத்தின் கீழ் தகவல்களை அணுகும் செயல்முறை பற்றி இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளன.
முதல் மனு எழுதுவது குறித்த சில குறிப்புகள்
தகவல் அறியும் சட்டம் 2005 இன் படி தகவல் அறிய சமர்ப்பிக்கப்படும் முதல் மனு எழுதுவது குறித்த சில குறிப்புகள்
இரண்டாம் மனு எழுதுவது குறித்த சில குறிப்புகள்
இப்பகுதியில் தகவல் அறியும் சட்டம் 2005 இன் படி தகவல் அறிய சமர்ப்பிக்கப்படும் இரண்டாம் மனு எழுதுவது குறித்த சில குறிப்புகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
தகவல் பெறும் உரிமை
தகவல் பெறும் உரிமை சட்டம் குறித்த பல்வேறு தகவல்கள் இங்கு உள்ளடக்கியுள்ளனர்.
தகவல் பெறும் உரிமைச் சட்டம்
தகவல் பெறும் உரிமைச் சட்டம் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
குடும்ப அட்டை பெறுவதில் சிக்கலா?
குடும்ப அட்டை பெறுவது பற்றிய தகவலை பெற தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்திற்கு எவ்வாறு விண்ணப்பிக்கலாம் என்பதைப் பற்றி இங்கு தெரிந்து கொள்ளலாம்.
ஆன்லைன் மூலம் தகவல் அறியும் உரிமச் சட்டம்
ஆன்லைன் மூலம் தகவல் அறியும் உரிமச் சட்டத்தைப் பற்றின தகல்வல்கள்
நெவிகடிஒன்
Back to top