பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: கருத்து ஆய்வில் உள்ளது

தமிழக அரசின் சட்டங்கள்

தமிழக அரசின் சட்டங்கள் பற்றிய குறிப்புகள்

தமிழ்நாடு அதிக வட்டிவசூல் தடைச் சட்டம் (2003)
தமிழ்நாடு அதீத வட்டிவசூல் தடைச் சட்டம் (2003)
பிறப்பு பதிவு மற்றும் இறப்பு பதிவு சட்டம் 1969
பிறப்பு பதிவு மற்றும் இறப்பு பதிவு சட்டம் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
பெண்களைக் கேலி செய்தல் தடை சட்டம், 1998
பெண்களைக் கேலி செய்தல் தடை சட்டம், 1998
தமிழ்நாடு வீட்டு வாடகை, குத்தகை, கட்டுபாட்டுச் சட்டங்கள் தொடர்பான விளக்கங்கள்
தமிழ்நாடு வீட்டு வாடகை, குத்தகை, கட்டுபாட்டுச் சட்டங்கள் தொடர்பான விளக்கங்கள்
தமிழ்நாடு மருந்துச் சரக்குகள் (சட்டமுரணான உடைமை) சட்டம் - 1986
தமிழ்நாடு மருந்துச் சரக்குகள் (சட்டமுரணான உடைமை) சட்டம் - 1986 பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
தமிழ்நாடு வரம்பிகந்த வட்டி விதிப்பு தடுப்புச் சட்டம் 2003
தமிழ்நாடு வரம்பிகந்த வட்டி விதிப்பு தடுப்புச் சட்டம் 2003 பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
தமிழ்நாடு புகைப்பிடித்தலையும் எச்சில் உமிழ்வதையும் தடை செய்தல் சட்டம், 2002
தமிழ்நாடு புகைப்பிடித்தலையும் எச்சில் உமிழ்வதையும் தடை செய்தல் சட்டம், 2002 பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
தமிழ்நாடு திருமணப் பதிவுச் சட்டம்
தமிழ்நாடு திருமணப் பதிவுச் சட்டம் பற்றிய குறிப்புகள்
குடியிருப்புகளுக்கான வாடகை முறைப்படுத்தல் சட்டம்
குடியிருப்புகளுக்கான வாடகை முறைப்படுத்தல் சட்டம் பற்றி பார்ப்போம்
தமிழ்நாடு சிறுநீரகங்கள் (நோய் குணப்படுத்தும் காரணத்திற்காக பயன்படுத்த அதிகாரமளித்தல்) சட்டம் 1987
தமிழ்நாடு சிறுநீரகங்கள் (நோய் குணப்படுத்தும் காரணத்திற்காக பயன்படுத்த அதிகாரமளித்தல்) சட்டம் 1987 பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top