பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / மின்னாட்சி / மின்னணு பணப்பரிமாற்றம் / மின்னணு பரிவர்த்தனையை பாதுகாக்கும் குறிப்புகள்
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: கருத்து ஆய்வில் உள்ளது

மின்னணு பரிவர்த்தனையை பாதுகாக்கும் குறிப்புகள்

பாதுகாப்பான மின்னணு பணப்பரிவர்த்தனையை மேற்கொள்வதற்கான சில குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

விற்பனை முனையக் கருவிகளின் பாதுகாப்பு முறைகள்
விற்பனை முனையக் கருவிகளின் பாதுகாப்பு முறைகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
மைக்ரோ ஏடிஎம்களின் பாதுகாப்பு
மைக்ரோ ஏடிஎம்களின் பாதுகாப்பு குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top