பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / மின்னாட்சி / மின்னாட்சி- கருத்து பகிர்வு
பகிருங்கள்

மின்னாட்சி- கருத்து பகிர்வு

இந்த மன்றம் மின்னாட்சி தொடர்பான பிரச்சனைகள் மீது விவாதம் செய்ய உள்ளது.

நடந்து கொண்டிருக்கும் விவாதங்களில் பங்குபெறவோ அல்லது புதிய விவாதங்களை ஆரம்பிக்கவோ கீழ்க்காண்பனவற்றில் பொருத்தமான மன்றத்தை தேர்வு செய்யவும்
கருத்துக்களத்தின் பெயர் விவாதங்கள் மிக சமீபத்திய கலந்துரையாடல்
அஞ்சல் சேவை அஞ்சல் சேவை தொடர்பான தகவல்களை இங்கு கலந்துரையாடலாம். 1 செப்டம்பர் 21, 2018 12:44
செயலிகள் மூலம் சான்றிதழ் பெறுதல் செயலிகள் மூலம் சான்றிதழ்களுக்கு விண்ணப்பிக்கும் முறை பற்றி இங்கு விவாதிக்கலாம். 1 August 18. 2018
ஆவணங்களில் மொபைல் எண் இணைத்தல் பல்வேறு ஆவணங்களில் மொபைல் எண் இணைத்தல் பற்றி இங்கு விவாதிக்கலாம். 1 July 21. 2018
தமிழக வளர்ச்சி திட்டங்கள் தமிழகத்தின் வளர்ச்சி திட்டங்கள் குறித்தும் அதன் நன்மை தீமைகள் குறித்தும் இங்கு விவாதிக்கலாம். 0 No conversations started
வங்கி கணக்கு வங்கி கணக்கு ஆரம்பித்தல் மற்றும் பிற வங்கி சேவைகள் குறித்து இங்கு கலந்துரையாடலாம். 1 May 12. 2018
தனிமனித உரிமை தனிமனித உரிமை குறித்த சந்தேகங்களை இங்கு கலந்துரையாடலாம். 2 June 27. 2018
வெளிநாட்டு வாழ் இந்தியர்களுக்கான தகவல்கள் இந்தியாவில் வெளிநாட்டு வாழ் இந்தியர்களுக்கான உரிமைகள், சலுகைகள் மற்றும் திட்டங்கள் போன்ற பல்வேறு தகவல்களை இங்கு விவாதிக்கலாம். 0 No conversations started
அரசு துறைகளில் இணைய சேவைகள் அரசு துறைகளில் செயல்பாட்டில் உள்ள இணைய சேவைகள் குறித்தும் மேற்கொள்ளப்படாத சேவைகள் குறித்தும் இங்கு விவாதிக்கலாம். 2 February 16. 2018
தபால் நிலைய சேவைகள் தபால் நிலையங்களில் வழங்கப்படும் சேவைகள் குறித்து இங்கு கலந்துரையாடலாம். 2 January 17. 2018
நுகர்வோர் பாதுகாப்பு நுகர்வோர் குறைகள் குறித்த தகவல்களை இங்கு விவாதிக்கலாம். 2 April 26. 2018
நிலம் சார் தகவல்கள் நிலம் குத்தகை, ஏலம் விடுதல் போன்ற தகவல்களை இங்கு கலந்துரையாடலாம். 2 November 15. 2017
சான்றிதழ் பெறுவதில் உள்ள சிக்கல்கள் தமிழக அரசு சான்றிதழ்களை பெறுவதில் ஏற்படும் சிக்கல்கள் குறித்து இங்கு விவாதிக்கலாம். 3 August 06. 2018
சட்ட ஆலோசனைகள் மக்களின் அடிப்படை சட்ட உரிமைகள் குறித்த சந்தேகங்களை இங்கு கலந்துரையாடலாம். 5 செப்டம்பர் 21, 2018 12:38
கடன் வங்கிகளில் கடன் பெறுதல் குறித்த தகவல்களை இங்கு கலந்துரையாடலாம் 1 October 20. 2017
ஸ்மார்ட் நகரம் ஸ்மார்ட் நகரங்களை உருவாக்கும் திட்டம் தொடர்பான தகவல்களை இங்கு கலந்துரையாடலாம். 0 No conversations started
திருமணச் சட்டங்கள் திருமணச் சட்டங்களில் உள்ள நிபந்தனைகள் குறித்த சந்தேகங்களை இங்கு விவாதிக்கலாம். 2 May 11. 2018
இ-சேவை மையம் தொடங்குதல் சுயமாக இ-சேவை மையம் தொடங்குவதில் உள்ள சந்தேகங்களை இங்கு விவாதிக்கலாம். 2 May 12. 2018
மனித உரிமை குறித்த சட்டங்கள் மனித உரிமை குறித்த சட்ட விதிகளில் ஏற்படும் சந்தேகங்களை இங்கு கலந்துரையாடலாம். 0 No conversations started
இந்திய ரிசர்வ் வங்கி இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் அறிவுறுத்தல்கள் குறித்த சந்தேகங்களை இங்கு விவாதிக்கலாம். 0 No conversations started
பாஸ்போர்ட் சேவா பாஸ்போர்ட் பெறுவதில் ஏற்படும் சிக்கல்கள் குறித்து இங்கு கலந்துரையாடலாம். 1 February 11. 2017
பெண்களுக்கான தனிப்பட்ட சட்டங்கள் பெண்களுக்கான தனிப்பட்ட அரசாங்க சட்டங்கள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. 1 January 09. 2017
மின்னணு பணப்பரிமாற்றம் மின்னணு பணப்பரிமாற்ற சேவைகள் சார்ந்த கருத்துக்களை இங்கு பதிவு செய்யலாம். 0 No conversations started
TNEPDS இலவச செயலி (Application) TNEPDS இலவச செயலி (Application) மூலம் ரேஷன் கார்டில் ஆதார் எண்களை பதிவு செய்வதில் ஏற்படும் சிக்கல்கள் குறித்து இங்கு கலந்துரையாடலாம். 1 November 18. 2016
இணைய சேவைகளில் ஏற்படும் சிக்கல்கள் இணைய சேவைகளில் ஏற்படும் சிக்கல்கள் குறித்து இங்கு விவாதிக்கலாம். 1 February 11. 2017
பதிவுத்துறை பதிவுத்துறை சார்ந்த பல்வேறு சேவைகள் பற்றி இங்கு கலந்துரையாடலாம். 1 May 11. 2018
இந்திய சட்டங்களும் விவரங்களும் இந்தியாவில் அமலிலுள்ள பல்வேறு சட்டங்களும் விவரங்களும் பற்றி இங்கு கலந்துரையாடலாம். 3 April 06. 2017
சட்டத்துறை சார்ந்த தகவல்கள் சட்டத்துறை சார்ந்த தகவல்கள் மற்றும் சந்தேகங்கள் பற்றி இங்கு விவாதிக்கலாம். 3 July 26. 2017
வருங்கால வைப்பு நிதி தொழிலாளர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதி தொடர்பான தகவல்களை பற்றி இங்கு விவாதிக்கலாம். 0 No conversations started
டிஜிட்டல் இந்தியா டிஜிட்டல் இந்தியா தொடர்பான கலந்துரையாடல்களை இங்கு பகிரலாம். 0 No conversations started
சான்றிதழ் பெறுதல் பல்வேறு அரசு சான்றிதழ்களை பெறுதலில் ஏற்படும் சிக்கல்கள் பற்றி இங்கு விவாதிக்கலாம். 5 December 08. 2017
பட்டா மாற்றுதல் பட்டா பெயர் மாற்றம், பத்திரப் பதிவு போன்ற தகவல்களைப் பற்றி இங்கு விவாதிக்கலாம். 3 August 19. 2018
அரசாங்க மானியங்கள் அரசாங்க மானியங்கள் குறித்த தகவல்கள் பற்றி இங்கு கலந்துரையாடலாம். 1 November 02. 2017
தேர்தல் வாக்களிப்பு முறை தமிழக தேர்தல் வாக்களிப்பு முறை பற்றி இங்கு கலந்துரையாடலாம். 0 No conversations started
மொபைல் சேவா தமிழக அரசின் மொபைல்வழி சேவைகள் குறித்த தகவல்கள் மற்றும் கருத்துக்களை இங்கு பதிவு செய்யலாம். 1 March 21. 2018
ஆதார் சேவை ஆதார கார்ட் சேவை குறித்த சந்தேகங்கள் மற்றும் கருத்துக்களை இங்கு கலந்துரையாடலாம். 7 August 28. 2018
தேர்தல் ஆணைய செயல்பாடுகள் தேர்தல் ஆணைய செயல்பாடுகள் குறித்த சந்தேகங்களை இங்கு கலந்துரையாடலாம். 1 April 05. 2016
வாக்காளர் அடையாள அட்டை வாக்காளர் அடையாள அட்டை பெறுவதில் சிக்கல் அல்லது வாக்காளர் பட்டியல் சார்ந்த கருத்துக்களை இங்கு பதிவு செய்யலாம். 1 May 24. 2017
வீட்டுமனை வாங்குதல் வீட்டுமனை வாங்குவதில் ஏற்படும் சிக்கல்களும் தீர்வுகளும் பற்றி இங்கு விவாதிக்கலாம். 1 December 11. 2015
ஆன்லைன் இணையதளம் ஆன்லைன் இணைதளத்தைப் பற்றிய கருத்துக்களை இங்கே விவாதிக்கலாம். 1 October 31. 2015
தமிழக அரசின் இ-சேவை மையம். தமிழக அரசின் இ-சேவை மையம் பற்றி விவாதிக்கலாம் 3 August 18. 2018
வங்கி வங்கி தொடர்பான சந்தேகங்களை பற்றி இங்கு விவாதிக்கலாம். 2 December 13. 2016
தகவல் பெறும் உரிமைச் சட்டம் இச்சட்டத்தின் நோக்கங்களும் அதன் தொடர்புடைய அனைத்து தகவல்கள் பற்றியும் இங்கு விவாதிக்கலாம். 6 July 26. 2017
பெண்களும் மின் ஆளுமையும் பெண்களுக்கு மின் ஆளுமை மூலம் கிடைக்கும் அதிகாரத்தைப் பற்றி இங்கு விவாதிக்கலாம். 0 No conversations started
இந்தியாவில் மின்-ஆளுமை இந்தியாவில் மின்-ஆளுமையின் நிலவரம் மற்றும் அதன் தொடர்பான அனைத்து தகவல்களையும் இங்கு விவாதிக்கலாம். 0 No conversations started
ஆன்லைன் சேவைகள் ஆன்லைன் சேவைகளைப் பற்றிய தகவல் அனைத்தையும் இங்கு விவாதிக்கலாம். 3 April 06. 2017
மின்னாட்சி எவ்வாறு ஒரு மனிதனுக்கு உதவுகிறது? 2 August 31. 2016
சேவைகளும், திட்டங்களும் 1 October 13. 2014
விழிப்புணர்வும் பிரபலப்படுத்தலும் 1 October 15. 2014
நெவிகடிஒன்
Back to top