பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / மின்னாட்சி / ஸ்மார்ட் நகரங்கள்
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: கருத்து ஆய்வில் உள்ளது

ஸ்மார்ட் நகரங்கள்

ஸ்மார்ட் (சீர்மிகு) நகரங்கள் குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்தியச் சூழலில் ஸ்மார்ட் நகரங்கள்
இந்தியச் சூழலில் ஸ்மார்ட் நகரங்கள் உருவாக்கம் மற்றும் நிலை குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
சீர்மிகு நகரங்கள் பாதுகாப்பாகவும் பேரழிவு நிகழாமலும் பராமரித்தல்
சீர்மிகு நகரங்களை பாதுகாப்பாகவும் பேரழிவு நிகழாமலும் பராமரித்தல் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அம்ருத் திட்டம்
நகரங்களின் சீரமைப்பிற்கும் மேம்பாட்டிற்கும் வழிவகுக்கும் ' அம்ருத் திட்டம்’ பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
நவீன நகரங்கள் எதிர்கொண்டுள்ள சவால்கள்
நவீன நகரங்கள் எதிர்கொண்டுள்ள சவால்கள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
நாளைய இந்தியா - நவீனமயம்
நாளைய இந்தியா நவீனமயமாதல் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
ராஷ்ட்ரபதி பவன் - சீர்மிகு பாரம்பரிய நகரியம்
ராஷ்ட்ரபதி பவன் சீர்மிகு பாரம்பரிய நகரியமாக திகழ்வதைப் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஸ்மார்ட் சிட்டி வளர்ச்சியில் இந்தியா
ஸ்மார்ட் சிட்டி வளர்ச்சியில் இந்தியாவின் நிலை குறித்த இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
ஸ்மார்ட் நகரங்களில் டிஜிட்டல் நிர்வாகம்
ஸ்மார்ட் நகரங்களில் டிஜிட்டல் நிர்வாகம் மேற்கொள்ளும் முறைகளைப் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஸ்மார்ட் நகருக்கான தொலைநோக்குப் பார்வை
ஸ்மார்ட் நகரங்கள் உருவாக்கத்திற்கான தொலைநோக்குப் பார்வை குறித்து இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top