பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / கல்வி / ஆசிரியர்கள் பகுதி
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

ஆசிரியர்கள் பகுதி

இப்பகுதியில் ஆசிரியர்களின் ஆர்வத்தை பூர்த்தி செய்யும் வகையான தலைப்புகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

குழந்தைகளுக்கு கதை சொல்லும் முறை – ஓர் கண்ணோட்டம்
குழந்தைகளுக்கு கதை சொல்லும் முறை பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அறிவியல் சிந்தனைத் தூண்டல் முறை
அறிவியல் சிந்தனைத் தூண்டல் முறை பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
குழந்தையின் பண்புகள், உடல் மற்றும் அறிதல் திறன்
தொடக்கக் கல்வியின் ஆரம்பத்தில் குழந்தையின் பண்புகள் உடல் மற்றும் அறிதல் திறன் சார்ந்தவை
முன்பள்ளிக் கல்வியில் ஆசிரியர்களின் பணிகள்
முன்பள்ளிக் கல்வியில் ஆசிரியர்களின் பணிகள் என்னவென்று இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
ஆசிரியர் கல்விக் கட்டமைப்பு - ஓர் அறிமுகம்
ஆசிரியர் கல்விக் கட்டமைப்பு பற்றிய தகவல்கள் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஆசிரியர் கல்வி நிகழ்ச்சிகளும் பயிற்சிகளும்
ஆசிரியர் கல்வி நிகழ்ச்சிகளும் பயிற்சிகளும் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
தலைமையாசிரியரின் பங்குப் பணிகள்
தலைமையாசிரியரின் பங்குப் பணிகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஆசிரியரின் பண்புகள் – ஓர் பார்வை
ஆசிரியரின் பண்புகள் குறித்து இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
முழுநிறைவுத் தர மேலாண்மை
முழுநிறைவுத் தர மேலாண்மை (Total Quality Management) குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top